Upphandlingar

Länsstyrelsen är en egen upphandlande myndighet. Vi gör inköp och upphandlingar av varor och tjänster, till exempel kontorsmaterial och skyltar samt undersökningar och utredningar.

Vi har fastställda riktlinjer för hur vi ska köpa eller hyra varor och tjänster, och vi följer lagen om offentlig upphandling (SFS 2016:1145). Vi använder oss också av möjligheten att göra avrop på de statliga ramavtalen.

Aktuella upphandlingar

Pågående upphandlingar med möjlighet att ladda hem komplett förfrågningsunderlag (om listan är tom pågår inga upphandlingar).

Information om offentlig upphandling

Ytterligare information om offentlig upphandling, samt råd och tips inför anbudsarbetet.

Tips vid en upphandling

upphandlingsmyndigheten kan du bland annat läsa om olika tips på hur du ska gå tillväga vid en upphandling.