Jobba hos oss

fyre personer sitter i möte

Länsstyrelsen är en arbetsplats med mångsidig verksamhet. Vi är en kunskaps- och tillsynsorganisation med bred kompetens inom många olika områden.

Hos oss arbetar jurister, samhällsplanerare, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ingenjörer, veterinärer, naturvetare, agronomer med flera.

Vårt dagliga arbete går ut på att se till att riksdagens och regeringens beslut genomförs i länet, samt att samordna olika intressen och föra fram invånarnas behov för att få en bra utveckling när det gäller arbete, service och miljö.

Här annonserar vi alla våra lediga jobb. Vårt samarbete med Offentliga Jobb innebär att du söker våra jobb digitalt.

Länsstyrelsen i Hallands län är en av landets 21 länsstyrelser och svarar för den statliga förvaltningen inom sina många verksamhetsområden. 

Till uppgifterna hör bland annat att:

 • verka för att nationella mål får genomslag i länet
 • samordna olika samhällsintressen utifrån statligt helhetsperspektiv
 • främja länets utveckling
 • följa länets tillstånd och
 • informera regeringen ge tillstånd och pröva överklaganden av kommunala beslut inom myndighetens ansvarsområden
 • utöva tillsyn genom att kontrollera att olika verksamheter följer lagar och riktlinjer
 • vara serviceorgan och bidra med kunskap till dem som bor och arbetar i länet 

Länsstyrelsen i Hallands län har cirka 180 medarbetare.

Välkommen med din ansökan!

Lediga jobb
 • Djurskyddshandläggare Vi erbjuder ett stimulerande och omväxlande arbete där du i huvudsak kommer att arbeta med kontroll av djurskydd hos sällskapsdjur och häst. Inom djurskyddskontroll arbetar du i första hand med kontroll och handläggning av anmälningsärenden samt uppföljningar av tidigare konstaterade brister. Du ans...
 • Djurskyddshandläggare Vi erbjuder ett stimulerande och omväxlande arbete där du i huvudsak kommer att arbeta med kontroll av djurskydd hos sällskapsdjur och häst. Inom djurskyddskontroll arbetar du i första hand med anmälningsärenden samt uppföljningar av tidigare konstaterade brister. Du ansvarar för hela ärendehanterin...
 • Handläggare av stöd till landsbygden Du kommer att arbeta med handläggning av företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet. Företagsstöd riktar sig till jordbruksföretag och till små företag med verksamhet på landsbygden. Stöden kan ges som investeringsstöd eller stöd för inköp av tjänster. Projektstöd kan sökas av myndighete...
 • Miljöhandläggare - Förorenade områden tillsyn Länsstyrelsen i Hallands län söker en vikarierande miljöhandläggare till arbete med tillsyn över förorenade områden. Inriktningen är att genom direkta tillsynsinsatser öka inslaget av privatfinansierade efterbehandlingsåtgärder. Arbetet innebär bl.a. att ha kontakt med verksamhetsutövare och diskute...
 • Samordnare med inriktning mänskliga rättigheter I uppdraget ingår att fånga upp lokala och regionala behov av stöd, arbeta i nätverk och stärka samarbetet mellan aktörer inom området mänskliga rättigheter. Du förväntas arbeta självständigt och i samverkan med andra aktörer på nationell, regional och lokal nivå. Arbetet ska ske i samverkan med när...
 • Handläggare - rökfria skolgårdar Regeringen har gett i uppdrag till länsstyrelserna att förstärka sin tillsyn av kommunernas arbete för rökfria skolgårdar, samt genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv. Tillsynen är en viktig del i det tobaksförebyggande arbetet och samverkar med ANDT-samordning. Genomförandet av EU:s tobaksprod...

 Content Editor

Länsstyrelsen i Hallands län
301 86  Halmstad
Telefon: 010-224 30 00
Fax: 010-224 31 10
E-post: halland@lansstyrelsen.se

Facebook_25px.pngInstagram_25px.pngtwitter_25px.pngYoutube_25px.png

Mer kontaktinformation >