Jobba hos oss

fyre personer sitter i möte

Länsstyrelsen är en arbetsplats med mångsidig verksamhet. Vi är en kunskaps- och tillsynsorganisation med bred kompetens inom många olika områden.

Hos oss arbetar jurister, samhällsplanerare, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ingenjörer, veterinärer, naturvetare, agronomer med flera.

Vårt dagliga arbete går ut på att se till att riksdagens och regeringens beslut genomförs i länet, samt att samordna olika intressen och föra fram invånarnas behov för att få en bra utveckling när det gäller arbete, service och miljö.

Här annonserar vi alla våra lediga jobb. Vårt samarbete med Offentliga Jobb innebär att du söker våra jobb digitalt.

Länsstyrelsen i Hallands län är en av landets 21 länsstyrelser och svarar för den statliga förvaltningen inom sina många verksamhetsområden. 

Till uppgifterna hör bland annat att:

 • verka för att nationella mål får genomslag i länet
 • samordna olika samhällsintressen utifrån statligt helhetsperspektiv
 • främja länets utveckling
 • följa länets tillstånd och
 • informera regeringen ge tillstånd och pröva överklaganden av kommunala beslut inom myndighetens ansvarsområden
 • utöva tillsyn genom att kontrollera att olika verksamheter följer lagar och riktlinjer
 • vara serviceorgan och bidra med kunskap till dem som bor och arbetar i länet 

Länsstyrelsen i Hallands län har cirka 180 medarbetare.

Välkommen med din ansökan!

Lediga jobb
 • Fiskekonsulent Som fiskekonsulent kommer du att hantera de flesta ärendetyper på fiskefunktionen. Exempel på vanliga ärenden är initiering och hantering av fiskevårdsåtgärder och bidrag till dessa, uppföljning av fiskbeståndens utveckling i länet, utveckling av fisketillsynen samt intern och extern information kri...
 • Djurskyddshandläggare Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av kontroll av djurskydd i primärproduktionen. Inom djurskyddskontroll arbetar du i första hand med planerad djurskyddskontroll, utredning av anmälningsärenden samt uppföljning av tidigare konstaterade brister. Du skriver kontrollrapporter och beslut enligt dju...
 • Länsstyrelsen i Hallands län söker beredskapshandläggare Tjänsten innebär att du självständigt kommer arbeta med och samordna: • projekt inom kärnenergiberedskapen • delta i Länsstyrelsens krisledningsorganisation • övriga uppgifter förekommande inom krisberedskap Arbetet erbjuder kontakter med spetskompetenser på andra enheter inom länsstyrelsens...
 • Länsstyrelsen söker chef till miljövårdsenheten Du ska leda miljövårdsenheten som idag består av drygt 20 kvalificerade och engagerade medarbetare. Till din hjälp har du en biträdande enhetschef. Som enhetens chef är du arbetsgivarens företrädare och ingår i ledningsgruppen. Du har fullt personalansvar samt det primära ansvaret för att driva, föl...