Jobba hos oss

fyre personer sitter i möte

Länsstyrelsen är en arbetsplats med mångsidig verksamhet. Vi är en kunskaps- och tillsynsorganisation med bred kompetens inom många olika områden.

Hos oss arbetar jurister, samhällsplanerare, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ingenjörer, veterinärer, naturvetare, agronomer med flera.

Vårt dagliga arbete går ut på att se till att riksdagens och regeringens beslut genomförs i länet, samt att samordna olika intressen och föra fram invånarnas behov för att få en bra utveckling när det gäller arbete, service och miljö.

Här annonserar vi alla våra lediga jobb. Vårt samarbete med Offentliga Jobb innebär att du söker våra jobb digitalt.

Länsstyrelsen i Hallands län är en av landets 21 länsstyrelser och svarar för den statliga förvaltningen inom sina många verksamhetsområden. 

Till uppgifterna hör bland annat att:

  • verka för att nationella mål får genomslag i länet
  • samordna olika samhällsintressen utifrån statligt helhetsperspektiv
  • främja länets utveckling
  • följa länets tillstånd och
  • informera regeringen ge tillstånd och pröva överklaganden av kommunala beslut inom myndighetens ansvarsområden
  • utöva tillsyn genom att kontrollera att olika verksamheter följer lagar och riktlinjer
  • vara serviceorgan och bidra med kunskap till dem som bor och arbetar i länet 

Länsstyrelsen i Hallands län har cirka 180 medarbetare.

Välkommen med din ansökan!

Lediga jobb
  • Fiskekonsulent Som vikarierande fiskerikonsulent kommer du att hantera de flesta ärendetyper på fiskefunktionen. Exempel på vanliga ärenden är initiering och hantering av fiskevårdsåtgärder och bidrag till dessa, beslut om utplantering av fisk, uppföljning av fiskbeståndens utveckling i länet, utveckling av fisket...
  • Redovisningsansvarig Du kommer arbeta med ekonomi och redovisningsfrågor som bl.a. innebär: • Ansvar för månadsrapportering till statsredovisningssystemet Hermes • Ansvar för årsredovisningens finansiella del • Att du är myndighetens expert i redovisningsfrågor och ger stöd till kollegorna • Ansvar för skatt, moms o...
  • Länsjurist Arbetet innebär att du: • Kommer att arbeta självständigt och handlägga olika slags ärenden angående t ex trafikfrågor, kameraövervakning och borgerliga vigselförrättare. • Kommer att arbeta med överklaganden av kommunala nämnders beslut enligt plan- och bygglagen eller miljöbalken. • Kommer a...