Digital ärendehantering

Länsstyrelsen i Hallands län har gått över till digital ärendehantering sedan den 1 januari 2016. Detta gör vi för att förenkla för medborgare, företag och organisationer genom bland annat digitala tjänster.

Övergången till digital ärendehantering ska också leda till en ökad kvalitet och effektivitet i de egna verksamheterna bl. a genom e-arkiv och e-diarium samt en öppnare förvaltning.

Gör så här

För att underlätta arbetet är vi tacksamma om ni redan nu i möjligaste mån skickar era handlingar i digital form genom att:

  • Använda e-postadress halland@lansstyrelsen.se
  • Använda er av det specifika ärendets diarienummer i kommunikationen med oss. Om diarienummer saknas, skriv vad ärendet gäller i ämnesraden.

För att kunna skicka stora handlingar, över 15 Mb, till Länsstyrelsen behöver ni inbjudan till en tjänst som heter Filskick. Denna inbjudan får ni enkelt genom att skicka e-post till halland@lansstyrelsen.se med begäran om detta.  

Möjlighet till snabbare ärendehantering

Får vi in handlingarna digitalt undviker vi onödigt merarbete och behöver inte skanna pappershandlingar. Dessutom får vi möjlighet till snabbare ärendehantering med digital tillgång till handlingarna i vårt ärendehanteringssystem.