Länsstyrelsen skärper och utvecklar sin alkohol- och tobakstillsyn

Nya, nationella arbetssätt för länsstyrelserna gör att tillsynen inom alkohol- och tobaksområdet stärks.

Länsstyrelsen i Hallands län bedriver tillsyn över kommunernas tillstånds- och tillsynsarbete utifrån alkohollagen samt tillsynsarbete utifrån tobakslagen. Länsstyrelsen ger dessutom kommunerna råd och stöd i deras arbete i frågorna.  

En effektiv tillsyn av alkohol- och tobaksförsäljningen är en viktig del i regeringens nya ANDT-strategi för att minska skadorna som bruket och missbruket av alkohol, narkotika, dopning och tobak leder till. Länsstyrelserna i landet har därför gemensamt tagit fram nya arbetssätt för tillsynen av kommunernas arbete inom alkohol- och tobaksområdet.

Tanken är att det ska bli en mer likvärdig och strukturerad tillsyn i hela landet. Ambitionen är också att länsstyrelsernas tillsyn inom alkohol- och tobaksområdet ska öka.