Nya naturreservat i Halmstad och Laholm

Tre nya naturreservat har bildats i länet: Stövlaberget och Hålldammsknattarna i Halmstads kommun samt Tygared i Laholms kommun.
Tygared

Stövlaberget är ett ädellövskogsreservat i Halmstads kommun klätt av bland annat krokiga ekar. Från Stövlabergets topp erbjuds en vacker utsikt över Slissåns dalgång. Det främsta syftet med naturreservatet är att bevara och utveckla den biologiska mångfald som är knuten till den gamla ekskogen och till klippbranten.

Stövlabergets naturreservat

Hålldammsknattarna i Halmstads kommun är ett varierat område med kuperad terräng. Reservatet består av främst ädellövskog och barrskog. Här finns gott om värdefulla lavar och mossor som ska bevaras.

Hålldammsknattarna naturreservat

Tygared är en oas av värdefull bokskog i Laholms inland. Syftet med reservatet är att bevara den biologiska mångfald som de gamla bokskogsmiljöerna innebär.

Tygareds naturreservat