Överlämning av arbetsuppgifter mellan länsstyrelser 

Publicerad
2012-07-03
Kategori
Näringsliv & föreningar, Människa & samhälle, Om Länsstyrelsen
Ämnesområde
Bevakningsföretag, Bilskrotning, Pantbanker, Spel och sport, Begravningar, Deponera pengar, Lönegaranti, Medborgarskap, Överförmyndare

Den 1 juli tar Länsstyrelsen i Västra Götaland över uppgifter från Länsstyrelsen i Halland. Det handlar bland annat om medborgarskap, överförmyndare, pantlåneverksamhet och lönegarantier.

Ja 

Riksdagen beslutade i våras att viss verksamhet inom länsstyrelserna ska koncentreras till sju länsstyrelser. Syftet är att uppnå högre effektivitet, rättssäkerhet och en mer rationell användning av resurser.  

Verksamheterna som koncentreras är:

 • medborgarskap
 • överförmyndare
 • begravningsfrågor
 • pantlåneverksamhet
 • bilskrotningsfonden
 • ensamrätt till sjunket gods
 • lönegaranti
 • deponerade medel enligt 1927 års lag
 • allmänna arvsfonden
 • häradsallmänningar
 • bevakningsföretag
 • lotterier
 • bitillsyn

De sju länsstyrelser som tar över arbetsuppgifterna från övriga länsstyrelser är Stockholm, Östergötland, Skåne, Västra Götaland, Dalarna, Västernorrland och Norrbotten.  

Här kan du läsa riksdagens betänkande.

Senast uppdaterad: 2012-07-03    

Kontakta oss

Peter Jupén
Chefsjurist
Verksamhetsstöd
peter punkt jupen snabela lansstyrelsen punkt se¤peter punkt jupen snabela lansstyrelsen punkt se
010-2243277
072-7229493
Lise-Lotte Alm
Rätts- och förvaltningsenheten
Lise-Lotte punkt slutat punkt Alm snabela lansstyrelsen punkt se¤Lise-Lotte punkt slutat punkt Alm snabela lansstyrelsen punkt se
010-2243204

En länsstyrelse hanterar ärenden för flera län

Länsstyrelsen i Stockholms län hanterar ärenden för Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och Gotlands län.

Länsstyrelsen i Östergötlands län hanterar ärenden för Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län.

Länsstyrelsen i Skåne hanterar ärenden för Skåne, Blekinge och Kronobergs län.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län hanterar ärenden för i Västra Götalands och Hallands län.

Länsstyrelsen i Dalarnas län hanterar ärenden för Dalarnas, Gävleborgs, Örebro och Värmlands län.

Länsstyrelsen i Västernorrlands hanterar ärenden för Västernorrlands och Jämtlands län.

Länsstyrelsen i Norrbottens län hanterar ärenden för Norrbottens och Västerbottens län.