Fegen ombildas till naturreservat

Måndagen 8 mars togs beslutet att ombilda naturvårdsområdet Fegen till ett naturreservat. Det är ett vackert sjölandskap som består av sjön Fegen och omgivande marker. Med sitt rika djurliv och omväxlande natur är Fegen ett populärt friluftsområde. Reservatet ligger i Falkenbergs kommun men sträcker sig över länsgränsen in i Jönköping och Västra Götalands län. Även i dessa län kommer länsstyrelserna att fatta beslut om att ombilda Fegen till naturreservat under vecka 10.

Namnändringen från naturvårdsområde till naturreservat är egentligen bara en formalitet. Enligt miljöbalken ska ett naturvårdsområde hanteras som ett naturreservat eftersom skyddsformen naturvårdsområde inte finns med i miljöbalken.

Rikt djurliv
Fegen avsattes som naturvårdsområde 1980, främst på grund av förekomsten av vårsiklöja, det rika fågellivet med bland annat fiskgjuse och storlom samt områdets stora betydelse för friluftslivet. Fegen är förmodligen den enda svenska sjö där den hotade fisken vårsiklöja fortfarande finns kvar.

Nya föreskrifter
På det stora hela överensstämmer det gamla naturvårdsområdets föreskrifter och syften med det nya reservatsbeslutet. Tillträdesförbudet för fågelskyddsområdena i sjön kommer dock att förlängas från 15 juli till 31 juli. Med tillträdesförbudet följer en fortsatt hastighetsbegränsning under motsvarande tidsperiod.

Fiskgjusen är störningskänslig
Biologen Lars-Åke Flodin på Länsstyrelsen har varit med och fattat beslutet om att ombilda Fegen till naturreservat. Han motiverar förlängningen av tillträdesförbudet med att det kommer gynna de störningskänsliga arterna fiskgjuse och storlom. Det är arter som Sverige har ett särskilt ansvar för att skydda enligt EU:s fågeldirektiv.
- Det har visat sig att det ofta dröjer någon vecka in i augusti innan fiskgjusens ungar lämnar sina bon. För att underlätta fiskgjusens häckning tycker vi därför att det är motiverat att förlänga tillträdesförbudet, säger Lars-Åke Flodin.

En PDF med beslut och bilagor hittar du här »


För mer information i detta ärende:
Lars-Åke Flodin, biolog
Telefon 035-13 22 32, mobil 070-593 63 54