Projektstöd 

Länsstyrelsen kan ge dig ekonomiskt stöd till ett projekt som gynnar den regionala tillväxten och utvecklingen.


Syftet med projektstöden är att stärka lokal och regional konkurrenskraft i alla delar av landet. Du kan söka projektstöd om du tillsammans med andra har en idé som ni vill genomföra i ett projekt. Projektet ska vara något nytt, ligga utanför de ordinarie verksamheterna och vara väl avgränsat i tid. Resultatet av projektet ska vara till nytta för flera.

Regionala tillväxtprojekt

Länsstyrelsen har medel för att stödja regionala tillväxtåtgärder. Projekten ska bidra till en hållbar utveckling där nationella mål får genomslag i länet. Jämställdhet, integration, folkhälsa och miljö ska särskilt beaktas. Projekten bör ligga i linje med den regionala utvecklingsstrategin. Den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020 är en viktig grund för prioriteringar. Läs den här.

 Blankett för projektansökan regionala tillväxtmedel

 

Det finns även möjligheter för stöd inom landsbygdsprogrammet och havs-och fiskeriprogrammet 2014-2020.

Kontakta oss

Lovisa Ljungberg
Enhetschef
Utvecklingsenheten
Lovisa punkt Ljungberg snabela lansstyrelsen punkt se¤Lovisa punkt Ljungberg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2243295

tillväxt