Klimatanpassning

Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan märker av idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden.
Översvämmad gångväg intill Ätran i Falkenberg i december 2011

Klimatanpassning är inte detsamma som åtgärder för att minska klimatförändringar, genom till exempel utsläppsminskningar. Även om dessa nödvändiga utsläppsminskningar kommer till stånd kan vi inte helt förhindra klimatförändringar. Anpassning till den klimatförändring som inte längre kan undvikas är därför ett nödvändigt komplement till arbetet med minskade utsläpp.  

Det svenska samhällets sårbarhet för en klimatförändring beror främst på hur mycket klimatet förändras och hur snabbt det sker, men också på hur väl förberett samhället är för att möta förändringen. Klimatförändringen berör samhällets alla sektorer. Speciellt påverkas sektorer där det fattas beslut som har långsiktiga konsekvenser, såsom inom den fysiska planeringen och utbyggnaden av samhällets infrastruktur. Genom medveten planering och samhällsbyggnad samt förebyggande åtgärder kan samhällets sårbarhet minskas.

 Broschyren Ansvar vid översvämning

 Kunskapsunderlag

Söker du underlag för klimatanpassning, klimatfakta genomförda projekt m.m.? Läs mer under Kunskapsunderlag i menyn till vänster.