Miljö och klimat

Miljö och klimat

Här kan du söka tillstånd och bidrag inom miljö- och klimatområdet. Du kan också få mer information om miljö- och klimatarbetet i länet. Länsstyrelsen samordnar miljöarbetet, informerar och sprider kunskap, arbetar med miljömål och miljöövervakning, vattenförvaltning samt klimat- och energifrågor. Dessutom beslutar vi om tillstånd till och genomför tillsyn av verksamheter som påverkar miljön.

 

Kontakta oss

Länsstyrelsen i Hallands län
Telefon: 010-224 30 00
E-post: halland@lansstyrelsen.se

 Miljöövervakningsrapport 2016

Miljöövervakning i Halland

 Miljömålskonferens 2016

höstlandskap 

Hallands landsbygd och vatten – resurser i miljömålsarbetet.

Läs mer och hitta föreläsarnas presentationer här.

 Hållbarhetsbroschyr 2014

Hållbarhetsbroschyr 2014