Miljö och klimat

Miljö och klimat

Länsstyrelsen har en viktig roll när det gäller miljö- och klimatarbetet i länet. Vi samordnar miljöarbetet, informerar och sprider kunskap, arbetar med miljömål och miljöövervakning, vattenförvaltning samt klimat- och energifrågor. Dessutom beslutar vi om tillstånd till och genomför tillsyn av verksamheter som påverkar miljön.

 

 Miljöövervakningsrapport 2016

Miljöövervakning i Halland

 Miljömålskonferens 2016

höstlandskap

Hallands landsbygd och vatten – resurser i miljömålsarbetet.

Läs mer och hitta föreläsarnas presentationer här.

 Hållbarhetsbroschyr 2014

Hållbarhetsbroschyr 2014