Notarius publicus

Länsstyrelsen utser så kallade notarius publicus, enskilda personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga riktigheten i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”.

Uppdraget som notarius publicus kan vara tidsbegränsat och Länsstyrelsen anger inom vilket geografiskt område, oftast en kommun, som personen ska utföra sitt uppdrag. Hon eller han är dock behörig att arbeta även utanför det angivna området.

För att kunna bli notarius publicus ska du ha avlagt juristexamen. Du får inte vara försatt i konkurs eller ha en förvaltare.

Notarius publicus i Hallands län

Joakim Gillersten                                       
Advokatbyrån Gillersten AB
Energigatan 12
434 37 Kungsbacka
Tfn 0300-710 18

Anders Lundberg                                    
Advokatfirma Kurt Lundberg HB
Torggatan 1
432 41 Varberg
Tfn 0340-190 00  

Krister Jonasson (biträdande)                                     
Advokatfirma Kurt Lundberg HB
Torggatan 1
432 41 Varberg
Tfn 0340-190 00  

Lars Brandel                                           
Advokatfirman Brandel AB
Rörbecksgatan 17
311 34 Falkenberg
Tfn 0346-820 10  

Malin Brandel (biträdande)                                         
Advokatfirman Malin Brandel AB
Rörbecksgatan 17
311 34 Falkenberg
Tfn 0346-820 10  

Irene Lind
Advokatfirman Lind AB
Storgatan 46
302 43 Halmstad
Tfn 035-13 02 10