Vilka resurser finns för att hålla samband om en olycka skulle inträffa?

Om en olycka skulle inträffa så kan telefonsystemen snabbt bli överbelastade eftersom många börjar ringa till varandra. Dessutom kan det inträffa olika strömavbrott och teleavbrott som också kan försvåra framkomligheten. Detta har man tänkt på när man organiserat beredskapen.
 

Beredskapsorganisationen håller kontakt med varandras staber som i sin tur håller kontakt med den personal som arbetar på fältet med olika uppgifter. Staberna har möjlighet att ringa över alternativa televäxlar men har också tillgång till Försvarets telenät som är ett telesystem som inte allmänheten har tillgång till. Det finns också olika radiosystem, satellittelefon samt olika datanät som gör det möjligt att hålla kontakten även om det ordinarie telefon- och mobiltelefonnätet skulle slås ut. Olika myndigheter kommer också att upprätta upplysningscentraler dit man kan vända sig med sina problem eller frågor.

Länsstyrelsens upplysningscentral har telefonnummer
010-22 43 850 och upprättas om en större olycka skulle inträffa.

Under de händelser som varit under stormen 2005, strömavbrottet när hela södra Sverige drabbades 2004, teleavbrott mm har gett viktiga erfarenheter om sambandsproblemens sårbarhet men också den uthållighet som finns i de olika alternativ som kan användas.

Tillbaka till föregående sida.