Vad händer om larmet går och vem informerar allmänheten?

Länsstyrelsen och många andra organisationer som har uppgifter vid en inträffad olycka har alltid en tjänsteman i beredskap TiB som när som helst kan ta emot ett larm.

De olika SOS-centraler för larmning 112 som finns i Sverige har uppgifter att larma hela beredskapsorganisationen. Larmlistor finns förberedda.

Allmänheten runt Ringhals kan larmas med hjälp av tyfoner som sänder ut signalen viktigt meddelande. Alla fastighetsägare runt Ringhals har också en RDS-mottagare som via Sveriges Radio kan förmedla ett larmmeddelande. Cirka 13 500 RDS-mottagare har delats ut till allmänheten inom den inre beredskapszonen ca 12-15 km runt Ringhals.

Polisen har högtalarförsedda bilar och helikoptrar som kan komplettera informationen till de som bor i ett riskområde.

Polisens högtalarförsedda bilar

Även Kustbevakningen har som uppgift att larma sjöfarare.

Det finns förberedelser för att lokalradion P4 skall kunna sända direkt från en radiostudio vid ledningscentralen i Halmstad.

Om en olycka skulle inträffa kommer gemensamma pressmeddelanden om händelsen att läggas ut på Länsstyrelsens hemsida samt krisinformation.se

Om larmet går:

  • Gå inomhus
  • Stäng fönster och dörrar och ventilationssystem mm
  • Lyssna på radio P4
  • Följ anvisningarna som lämnas i radio P4

Regeringen har utsett en särskild lokal säkerhetsnämnd med politiker från Varbergs-, Kungsbacka- och Marks kommun som har uppdraget att utgöra förbindelselänk mellan allmänheten och Ringhals, myndigheter
m fl. Säkerhetsnämnden anordnar offentliga möten med allmänheten inom den inre beredskapszonen. Vid möten deltar representanter från olika delar av beredskapen.

Tillbaka till föregående sida.