Vad händer om man måste lämna området?

Inom den inre beredskapszonen runt Ringhals finns detaljerade utrymningsplaner som innebär att tre mottagningsplatser upprättas vid följande skolor:

  • Aranäsgymnasiet i Kungsbacka
  • Sparbankshallen i Varberg
  • Kunskapens Hus i Skene

De som har eget fordon kan ta sig dit. Vid dessa platser finns personal från kommunens olika förvaltningar för att hjälpa allmänheten. Här finns också personal från Göteborgs universitet, avdelningen för radiofysik, Region Halland, Polismyndigheten och Försvarsmakten som kan bistå allmänheten. De som inte har eget fordon eller som av någon anledning inte själv kan ta sig till mottagningsplatsen kommer att få hjälp av de sökgrupper från Polismyndigheten som går igenom det område som skall utrymmas.

Skolor som finns inom den inre beredskapszonen bemannas också med polis och försvarets personal som har uppgiften att vägleda allmänheten och hjälpa till med transporten.

Särskilda planer för utrymning av skolor och daghem upprättas av kommunerna. Transporter kommer att organiseras av den utrymningsfunktion där också trafikföretagen i Västra Sverige medverkar vid Polismyndighetens stab.

Lantbruket är en verksamhet där det blir stora problem vid utrymningsbeslut som måste lösas i samverkan med intresseorganisationer och berörda myndigheter. Det finns avtal med Växa Halland Ekonomisk Förening om att använda avbytartjänsten i utrymda områden. En viktig uppgift är att kontrollera mjölken, utförselrestriktioner av odlade grödor och tillsyn av djur som inte kan utrymmas mm.

Tillbaka till föregående sida.