Kärnenergiberedskap

Om en olycka skulle inträffa vid kärnteknisk anläggning, exempelvis kärnkraftverket Ringhals vilket innebär utsläpp av radioaktiva ämnen eller hot om sådant utsläpp, så är det statlig räddningstjänst. Länsstyrelsen är därför den instans som samordnar beredskapsåtgärderna. Detta gäller också om en kärnkraftsolycka skulle inträffa utomlands och ett radioaktivt utsläpp skulle drabba vårt län.

Hur ser beredskapsorganisationen ut?

Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778 och Förordningen om skydd mot olyckor SFS 2003:789 reglerar i detalj hur beredskapen ska utformas beträffande räddningstjänsten vid utsläpp av radioaktiva ämnen och sanering.

Sedan 1981 då regeringen gav nya direktiv om en bättre beredskap har Länsstyrelsen i Halland organiserat en beredskapsorganisation med deltagare från ett 80-tal myndigheter, företag, högskolor, institutioner och andra som har resurser som kan användas om en olycka skulle inträffa. Totalt omfattar beredskapsorganisationen ca 1 400 personer som också medverkar i olika utbildnings- och övningstillfällen. Vid den senaste stora övningen deltog över 1 000 personer och detta utvärderades av dåvarande Statens Räddningsverk.

Länsstyrelsen har även ett ansvar för att hantera sanering efter en olycka på kärnteknisk anläggning som medfört radioaktivt utsläpp.

 

Till höger, under rubriken Relaterade dokument, kan ni läsa mer i vår Plan för olycka vid kärnteknisk anläggning.

Kontakta oss

Länsstyrelsen i Hallands län
Samhällsbyggnadsenheten
301 86  HALMSTAD

Telefon: 010-224 30 00
Fax: 010-224 31 10
E-post: halland@lansstyrelsen.se 

Presentationer från föreläsningar

Strålsäkerhetsmyndigheten