Hur vet man om det har skett ett haveriutsläpp?

Den stab som finns vid Ringhals kommandocentral KC håller kontinuerlig kontakt med Länsstyrelsen i Halmstad. Förändringar i läget rapporteras fortlöpande. Vid Ringhals skorstenar finns monitorer som anger om utsläpp av radioaktiva ämnen förekommer.

Uppgifter om det förekommer radioaktiva utsläpp eller hot om sådana utsläpp är den mest centrala frågan för staberna om en olycka skulle inträffa.

En särskild indikeringsorganisation har därför uppgiften att kartlägga omgivningen.

Foto på man som mäter radioaktiva ämnen.

Räddningstjänsterna Väst (Räddningstjänstförbund i Falkenberg och Varbergs kommuner), Räddningstjänsten Storgöteborg,  och Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund genomför mätningar och kontrollerar om det finns någon markbeläggning av radioaktiva ämnen.

Räddningstjänsten Väst svarar för samordning och ledning men har som främsta uppgift att kunna göra en brandinsats på kraftverket.

Strålsäkerhetsmyndigheten och Kärnkraftverkens gemensamma beredskap KGB kommer också att göra mätningar och kontrollera vilka olika ämnen som kan ha kommit ut.

Mätverksamheten leds av ett räddningsbefäl som är indikeringssamordnare och håller kontakten med mätpatrullerna. Vid Länsstyrelsens stab i Halmstad finns en övergripande ledningsfunktion med personal från Göteborgs universitet, avdelningen för radiofysik och Strålsäkerhetsmyndigheten.

För att veta vilken nivå av radioaktiv strålning som är normal mäter kommunerna bakgrundsstrålningen i länet var sjunde månad. Länsstyrelsen sammanställer sedan resultatet och rapporterar till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Tillbaka till föregående sida.