Får man ersättning om man drabbas av ett haveriutsläpp?

Alla kärnkraftverk har tecknat försäkringar. Ringhals AB har bland annat tecknat en ansvarsförsäkring för att kunna ersätta skadestånd på grund av skador till följd av en olycka på anläggningen eller under transport. Ansvarsbeloppet är idag ca 3,3 miljarder kronor. Ersättningen regleras också av internationella konventioner (Paris- och Brusselkonventionen) där ett tilläggsprotokoll innebär utökat ersättningsansvar på ca 1 500 miljoner euro som ska användas för ersättning till drabbade och där ansvaret läggs på såväl kraftföretaget som staten.

Läs mer på Nordic Nuclear Insurers (NNI) webbplats.

Tillbaka till föregående sida.