Människa och samhälle

familj på stranden

Här kan du söka olika tillstånd eller bidrag samt få reda på hur länsstyrelsen arbetar tillsammans med kommunerna för att skapa bra förutsättningar i samhället för länets medborgare – både privatpersoner och företagare. Alla ska på lika villkor erbjudas en livsmiljö där det är tryggt, enkelt och säkert att arbeta, bo och leva.

Vad vill du göra?

Söka tillstånd övervakning 

 

Veta mer om länets krisberedskap

 

Hitta en vigselförrättare

 

 Veta mer om integration

 

Kontakta oss

Länsstyrelsen i Hallands län
Telefon: 010-224 30 00
E-post: halland@lansstyrelsen.se

Kalender

​Utbildningar, seminarier, kurser och temadagar. Länsstyrelsen arrangerar många olika aktiviteter. Ta gärna en koll i vår kalender