Rådgivning och kurser i Halland

Vill du lära dig mer om lantbrukets miljöfrågor eller få hjälp med frågor om företags- eller landsbygdsutveckling?

Länsstyrelsen ansvarar för att utbildning och rådgivning görs inom dessa områden. Målet är att underlätta för landsbygdsföretagare att arbeta mot miljömålen och att arbeta för en levande landsbygd. Verksamheten består av kurser, enskild rådgivning, fältvandringar, nyhetsbrev, studiecirklar och studieresor mm med olika teman. Via länken till höger kan du se vad som är aktuellt just nu.

Målgruppen är personer sysselsatta inom lantbruks- och trädgårdsnäringen, företag på landsbygden, företagsnätverk och föreningar och som har sin verksamhet och sina medlemmar på landsbygden. Det kan handla om generell landsbygdsutveckling eller om mer specifika områden. Kompetensutveckling kan också vara folkbildning för landsbygdens invånare. Verksamheten finansieras helt eller delvis av EU och svenska staten.

Länsstyrelsen ordnar också behörighetskurser för att använda kemiska växtskyddsmedel.

Till vänster kan du välja vilket område du är intresserad av och vill läsa mer om. Länsstyrelsens upphandlingar och utlysningar inom området kan du läsa mer om här. När du kommer till den sidan, läs i vänstermenyn.

Kompetensutvecklingen är organiserad i olika projekt inom Ekologisk produktion, Greppa Näringen, Ett rikt odlingslandskap, Service och Jobb. För varje område finns projekt för kompetensutveckling, rådgivning samt information demonstration.  Här kan du läsa mer om varje projekt. Europeiska jordbruksfonden finansierar 40,60 % av kostnaderna.

Lantbruksnytt

Här kan du läsa vår tidning Lantbruksnytt

lantbruksnytt