Rådgivning och kurser 

Vill du lära dig mer om lantbrukets miljöfrågor eller få hjälp med frågor om företags- eller landsbygdsutveckling?

Utbildningen bedrivs under samlingsnamnet Landet Lär
Utbildningen bedrivs under samlingsnamnet Landet Lär

Länsstyrelsen ansvarar för att utbildning och rådgivning görs inom dessa områden. Målet är att underlätta för landsbygdsföretagare att arbeta mot miljömålen och att arbeta för en levande landsbygd. Verksamheten består av kurser, enskild rådgivning, fältvandringar, nyhetsbrev, studiecirklar och studieresor mm med olika teman. Via länken till höger kan du se vad som är aktuellt just nu. Aktiviteterna annonseras dessutom i Lantbruksnytt och i Nyhetsbrev för Hallands Landsbygd. Du hittar båda via länkarna till höger.

Målgruppen är personer sysselsatta inom lantbruks- och trädgårdsnäringen, företag på landsbygden, företagsnätverk och föreningar och som har sin verksamhet och sina medlemmar på landsbygden. Det kan handla om generell landsbygdsutveckling eller om mer specifika områden. Kompetensutveckling kan också vara folkbildning för landsbygdens invånare. Verksamheten finansieras helt eller delvis av EU och svenska staten.

Länsstyrelsen ordnar också behörighetskurser för att använda kemiska växtskyddsmedel.

Till vänster kan du välja vilket område du är intresserad av och vill läsa mer om.

Europeiskahemsidan1.JPG

Kontakta oss

Gudrun Edh
Landsbygdsenheten
Gudrun punkt Edh snabela lansstyrelsen punkt se¤Gudrun punkt Edh snabela lansstyrelsen punkt se
010-2243228
070-5479008
Barbro Kindt
Landsbygdsenheten
Barbro punkt Kindt snabela lansstyrelsen punkt se¤Barbro punkt Kindt snabela lansstyrelsen punkt se
010-2243283

Kurser för landsbygden

Kurser för landsbygden - Anmäl dig till här 
Anmäl dig här

Solceller

Lantbruksnytt

Här kan du läsa vår tidning Lantbruksnytt