Gårdsstöd 2007-2014

För att få utbetalning av gårdsstöd krävs att du:
-förfogar över och brukar jordbruksmark
-innehar stödrätter
-redovisar samtliga jordbruksskiften i SAM. För att få fullt gårdsstöd måste också tvärvillkoren följas.

Information om Jordbrukarstöd 2015

Det blir en del förändringar i gårdsstödet från 2015. Här finns mer information. Vad som gäller om stödrätter för 2015 kan du läsa här.

Nedanstående information gäller för 2014

Gårdsstödet ska bidra till att produktionen mer inriktas på vad konsumenterna efterfrågar och utgår därför i stort sett oberoende av vad och hur mycket som produceras. 

Förfoga över marken

Den mark du söker gårdsstöd för ska du bruka och förfoga över den 15 juni 2014. 

Du måste ha stödrätter den 3 april.

Du måste ha minst 4 ha jordbruksmark och stödrätter för minst 4 hektar den 3 april för att få gårdsstöd. 

Stödrätterna måste användas.

Stödrätterna måste användas minst vartannat år annars dras de in till nationella reserven. 

Överföring av stödrätter                             

Överföring av stödrätter mellan jordbrukare 2014 ska anmälas på Mina sidor som finns på Jordbruksverkets hemsida under E-tjänster (kräver e-legitimation). Det finns även en särskild blankett på Jordbruksverkets hemsida under Rapporter, broschyrer och blanketter. Överföringen ska ha kommit in till Jordbruksverket senast den 16 juni 2014

Landet är indelat i regioner (1-5). En stödrätt är alltid knuten till en viss region och kan endast utnyttjas inom den regionen. 

Tvärvillkor

För att få fullt gårdsstöd ska marken skötas enligt fastställda skötselkrav och brukaren måste följa de verksamhetskrav som finns. (Se tvärvillkor)

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida.

 Information om jordbrukarstöd 2015-2020

Det blir en del förändringar i gårdsstödet från 2015.
Här finns mer information.

Vad som gäller om stödrätter för 2015 kan du läsa här.

 

 

Bra länk:

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida