Gårdsstöd 

För att få utbetalning i Gårdsstödet 2014 krävs att du:
-förfogar över och brukar jordbruksmark
-innehar stödrätter
-redovisar samtliga jordbruksskiften i SAM 2014. För att få fullt gårdsstöd måste också tvärvillkoren följas.

Gårdsstödet ska bidra till att produktionen mer inriktas på vad konsumenterna efterfrågar och utgår därför i stort sett oberoende av vad och hur mycket som produceras. 

Förfoga över marken

Den mark du söker gårdsstöd för ska du bruka och förfoga över den 15 juni 2014. 

Du måste ha stödrätter den 3 april.

Du måste ha minst 4 ha jordbruksmark och stödrätter för minst 4 hektar den 3 april för att få gårdsstöd. 

Stödrätterna måste användas.

Stödrätterna måste användas minst vartannat år annars dras de in till nationella reserven. 

Överföring av stödrätter                             

Överföring av stödrätter mellan jordbrukare 2014 ska anmälas på Mina sidor som finns på Jordbruksverkets hemsida under E-tjänster (kräver e-legitimation). Det finns även en särskild blankett på Jordbruksverkets hemsida under Rapporter, broschyrer och blanketter. Överföringen ska ha kommit in till Jordbruksverket senast den 16 juni 2014

Landet är indelat i regioner (1-5). En stödrätt är alltid knuten till en viss region och kan endast utnyttjas inom den regionen. 

Tvärvillkor

För att få fullt gårdsstöd ska marken skötas enligt fastställda skötselkrav och brukaren måste följa de verksamhetskrav som finns. (Se tvärvillkor)

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida.

Kontakta oss

Irene Karlsson
Landsbygdsenheten
010-2243280
Kristina Patriksson
Landsbygdsenheten
010-2243327

Bra länk:

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida