Lantbruk 

Lantbruksbygd

Länsstyrelsen arbetar för att jordbruksnäringen i länet ska utvecklas. Ett livskraftigt jordbruk är förutsättningen för ett öppet odlingslandskap och en levande landsbygd. I våra uppgifter ingår jordbrukspolitik, EU-stöd och omsorg om miljön och kulturlandskapet.


Vår huvuduppgift är att verka för ett hållbart, effektivt och miljövänligt lantbruk genom Sveriges och EU:s jordbrukspolitik. Detta innebär att vi för ut en stor mängd information och rådgivning till länets lantbrukare.


Vi tar emot ansökningar om EU-stöd, handlägger, kontrollerar och fattar beslut utifrån EU:s regelverk.


Övriga arbetsområden är bland annat ansökan om förvärv av jord och skog i glesbygd samt utbildning för behörighet att använda bekämpningsmedel.

Lantbruksnytt

Här kan du läsa vår tidning Lantbruksnytt

lantbruksnytt