Stöd till bredband

Stödet ges för att upprätta, förbättra och utvidga passiv bredbandsinfrastruktur och för att kunna erbjuda ett snabbt bredband. Stödet syftar till att öka tillgängligheten till, användningen av och kvaliteten på bredband på landsbygden.

Syftet är att gynna de delar där marknaden inte planerar att bygga. Kommunerna och Region Halland har tillsammans ansvaret för att samordna utbyggnaden inom ramen för den regionala bredbandsstrategin.

Offentligt samråd med marknaden för bredband
Har du planerat att bygga ut bredband utan stöd inom hela eller delar av något av områdena som du ser här på hemsidan, kan du kontakta Länsstyrelsen i Hallands län. Länsstyrelsen kommer att be dig styrka dina utbyggnadsplaner med projekteringsunderlag.

Nytt 25 oktober 2016: Mer pengar till bredband och nya datum för när er ansökan kan få beslut.

Jordbruksverket har fördelat ytterligare medel. Läs pressmeddelande på Jordbruksverkets hemsida. Nu finns två nya beslutstillfällen. Färdighandlagda och kompletta ansökningar i ansökningsomgång 1, dvs  de som var inkomna 20 april 2015, kan få beslut den 13 december 2016. Nästa beslutstillfälle blir den 15 februari 2017. Då beslutas ärenden som är kompletta och handlagda från ansökningsomgångarna 1 och 2, dvs inkomna till och med augusti 2015.

Om det därefter ändå finns kvar medel till fler ansökningar, kommer vi att meddela de nya beslutsdatumen på denna sida.

Det går att söka

Det går att lämna in en ansökan. Som du kanske förstår är det många ansökningar som kommer att behandlas före. 

Ansökan
Ansökan görs via Jordbruksverkets e-tjänst. Efter att ansökan har kommit in kan investering påbörjas men det är på egen risk eftersom det ännu inte har tagits något beslut hos oss.

Hur ansökan prioriteras  och bedöms står under de  blå knappar "Det här gäller för Halland" och "Så här bedöms din ansökan" till höger. Under knapparna finns viktig text att läsa före ansökan och det är utdrag ur den regionala handlingsplanen. Nytt är att ansökan måste få poäng enligt minst två urvalskriterier. Aktuell version av hela planen finns här.

Övrigt att tänka på innan ansökan
Jordbruksverket har skärpt reglerna kring ansökan om stöd. Det ges inte stöd för

  • en utgift med fakturadatum eller inköpsdatum på kvitton före det datum som  ansökan har kommit in till länsstyrelsen.
  •  en utgift som har betalts eller börjat betalas innan ansökan om stöd kom in till länsstyrelsen.

Båda punkterna gäller för hela investeringen.

Vilket underlag som behövs finns listat på Jordbruksverkets hemsida med allmän information om stödet.  Läs här om hur ansökan poängsätts.

Du behöver söka samråd med din kommun
Här finns några kommuners adresser som tar emot samrådsblanketten:

Halmstads kommun Samhällsbyggnadskontoret, mark- och exploatering Box 153 301 05 Halmstad

Kungsbacka kommun: bredband@kungsbacka.se

 

 

 Från regional handlingsplan

Gäller för Halland 

Bedömning 

 Bredbandskartor för offentligt samråd med marknaden. Inkomna ansökningar i ansökningsomgång 1 (september 2014 – 30 april 2015) Publiceringsdatum, se varje ansökan

Falkenberg

Sökanden: IP-Only Networks AB
Projekt: Asige och Abild fiber
Teknik: Fiber
Publiceringsdatum:20160927

Karta Asige och Abild  reducerad

Sökanden: Hässlås Fiber Ekonomisk förening Projekt: Hässlås Fiber etapp 2 Teknik: Fiber
Publiceringsdatum: 20160309

Karta Hässlås PTS.pdf

Sökanden: Slissåns fiber ekonomisk förening Projekt: Bredbandsfiber
Teknik: Fiber
Publiceringsdatum: 20160309

Karta Slissån.pdf

Sökanden: Svartnet Fiber ekonomisk förening Projekt: Svartnet fiberförening fiberansökan
Teknik: Fiber
Publiceringsdatum: 20160309

Karta Svartnet fiberförening PTS.pdf Karta Svartnet fiberförening.pdf

Sökanden: IP-Only Networks AB
Projekt: Källsjö
Teknik: Fiber
Publiceringsdatum: 20160309

Källsjö.pdf

Sökanden: IP-Only Networks AB Projekt: Vinberg-Töringe-Långås
Teknik: Fiber
Publiceringsdatum: 20160309

PTS Bredbandskartan Vinberg-Töringe-Långås.pdf

Halmstad

Sökanden: Slissåns fiber ekonomisk förening
Projekt: Bredbandsfiber
Teknik: Fiber
Publiceringsdatum: 20160309

Karta Slissån.pdf

Hylte

 

Kungsbacka

Sökanden: Hanhals avlopps samfällighets förening
Projekt: HASF bredband Hanhals Teknik: Fiber

Publiceringsdatum: 20161025

Karta  Hanhals.pdf

Sökanden: GH Fiberförening Projekt: Bidrag Glesbygdsfiber GH Fiberförening
Teknik: Fiber
Publiceringsdatum: 20160309

Karta GH Fiberförening.pdf

Sökanden: Kanebergsvägen VA ekonomisk förening Projekt: Kanebergsvägen VA ekonomisk förening - Fiberprojekt
Teknik: Fiber
Publiceringsdatum: 20160309

Karta Kaneberg.pdf

Sökanden: Släps avlopps samfällighetsförening Projekt: Släps Avlopps Samfällighetsförening Teknik: Fiber
Publiceringsdatum: 20160309

Släps Avlopps Samfällighetsförening.pdf

Sökanden: TLVA Samfällighetsförening Projekt: TLVA:S ansökan om stöd för bredband
Teknik: Fiber
Publiceringsdatum: 20160309

TLVA.pdf

Laholm

Sökanden: Dyreborg-Parkens Fiber Ekonomisk förening Projekt: Projekt Parken-Dyreborg
Teknik: Fiber
 Karta maj 2016 Parken -Dyreborg.pdf

 Varberg

Sökanden:IP-Only Networks AB
Projekt: Fjordnet
Teknik: Fiber
Publiceringsdatum: 20160408

Karta Fjordnet.pdf

Sökanden: Getteröns Fiber Ekonomisk förening Projekt: Getteröfiber Teknik: Fiber

Karta Getterön.pdf

Sökanden: Kungsjö Nät Ekonomisk förening Projekt: Kungsjö Nät Ekonomisk förening Teknik: Fiber
Publiceringsdatum: 20160309

Karta Kungsjö Nät.pdf

Sökanden: Fiber i Vabränna-Jonsjö Ekonomisk förening Projekt: Fiber etablering Vabränna-Jonsjö Ekonomisk förening Teknik: Fiber
Publiceringsdatum: 20160309

Karta Vabränna-Jonsjö.pdf

Sökanden: Östra-Deromeområdets fibernät Ekonomisk förening Projekt: Östra Derome Fibernät Teknik: Fiber
Publiceringsdatum: 20160408

Karta Östra Derome Fibernät PTS.pdf Karta Östra Derome Fibernät.pdf