Lantbruk och landsbygd

Jordbrukslandskap i Halland

Här hittar du information om hur du söker stöd och ersättning och om hur EU:s och Sveriges jordbruks- och landsbygdspolitik inklusive Landsbygdsprogrammet får genomslag på regional nivå. Det innebär att lantbruket ska bli konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart samtidigt som den ekologiska odlingen ökar och värdefulla natur- och kulturlandskap bevaras. En levande landsbygd innebär också att det finns alternativa sysselsättningar, god service och attraktiva boendemiljöer. 

Hur det är upplagt i Halland finns beskrivet i den regionala handlingsplanen. Aktuella versionen finns till höger. Den kommer den att uppdateras varje år. Här står även vilka stöd du kan söka och hur din ansökan bedöms. Läs mer under landsbygdsprogrammet 2014-20.

Vad vill du göra?

Söka stöd inom landsbygd

 

Söka stöd inom hav och fiske

 

Få hjälp och rådgivning

 

Veta mer om växtskydd

 

 

Kontakta oss

Länsstyrelsen i Hallands län
Telefon: 010-224 30 00
E-post: halland@lansstyrelsen.se

 Content Editor ‭[2]‬

 Content Editor ‭[1]‬

​Välkommen att prenumerera på länsstyrelsens nyhetsbrev och tidningen Lantbruksnytt. Vi ger regelbundet ut information, tips på utbildningar och annat värt att veta för dig på landsbygden.

Anmäl er till nyhetsbrevet här »

Läs Lantbruksnytt 

Prenumerera på Lantbruksnytt 

Nyhetsbrev landsbygd

Kalender

​Utbildningar, seminarier, kurser och temadagar. Länsstyrelsen arrangerar många olika aktiviteter. Ta gärna en koll i vår kalender

EU-flagga