Lantbruk och landsbygd 

Lantbruk och landsbygd
Lantbruk och landsbygd Foto: Svante Wahlström

Länsstyrelsen arbetar för att EU:s och Sveriges jordbrukspolitik och landsbygdspolitik inklusive Landsbygdsprogrammet får genomslag på regional nivå. Det innebär att lantbruket ska bli konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart samtidigt som den ekologiska odlingen ökar och värdefulla natur- och kulturlandskap bevaras. En levande landsbygd innebär också att det finns alternativa sysselsättningar, god service och attraktiva boendemiljöer.

 

 

Traditionell kunskap i praktiken

Här kan du se filmer från våra kurser. Till exempel hur man bygger en stenmur.

Kurser för landsbygden

Kurser för landsbygden - Anmäl dig till här 
Anmäl dig här

Lantbruksnytt

Här kan du läsa vår tidning Lantbruksnytt