Lantbruk och landsbygd 

Jordbrukslandskap i Halland
Jordbrukslandskap i Halland

Länsstyrelsen arbetar för att EU:s och Sveriges jordbrukspolitik och landsbygdspolitik inklusive Landsbygdsprogrammet får genomslag på regional nivå. Det innebär att lantbruket ska bli konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart samtidigt som den ekologiska odlingen ökar och värdefulla natur- och kulturlandskap bevaras. En levande landsbygd innebär också att det finns alternativa sysselsättningar, god service och attraktiva boendemiljöer.

 

Läs mer om vårt arbete

Tidningen Lantbruksnytt         Nyhetsbrevet Hallands landsbygdLantbruksnytt      Nyhetsbrev

Prenumerera på Länsstyrelsens nyhetsbrev

 

 

 

Traditionell kunskap i praktiken

Här kan du se filmer från våra kurser. Till exempel hur man bygger en stenmur.

Kurser för landsbygden

Kurser för landsbygden - Anmäl dig till här 
Anmäl dig här