Lantbruk och landsbygd 

Jordbrukslandskap i Halland
Jordbrukslandskap i Halland

Länsstyrelsen arbetar för att EU:s och Sveriges jordbrukspolitik och landsbygdspolitik inklusive Landsbygdsprogrammet får genomslag på regional nivå. Det innebär att lantbruket ska bli konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart samtidigt som den ekologiska odlingen ökar och värdefulla natur- och kulturlandskap bevaras. En levande landsbygd innebär också att det finns alternativa sysselsättningar, god service och attraktiva boendemiljöer.

Se möjligheterna på ekomarknaden -
välkommen på inspirationsdag!

Ekomarknaden ligger och väntar på den som vågar satsa! En ständigt ökande efterfrågan erbjuder nya möjligheter för den som vill starta eller gå över till ekologisk produktion. På vår inspirationsdag 11 februari får vi en genomgång av vilka möjligheter som finns på ekomarknaden. Vi får träffa företrädare inom olika branscher som lyckats bra med ekologiskt. Och, inte minst, vi får handfasta tips och råd om vad man ska tänka på, när man tänker börja med ekologiskt: Hur klarar man växtnäringsförsörjning, ogräs och foderförsörjning? Hur blir ekonomin, och hur ser stöden och regelverket ut?

Landshövding Lena Sommestad hälsar välkommen och moderator för dagen är Anders Kraft, TV4.

Välkommen till Tylebäck hotell och konferens utanför Halmstad onsdag 11 februari 9.30-16!

Här kan du läsa mer om programmet och anmäla dig senast 29 januari.

Läs mer om vårt arbete

Tidningen Lantbruksnytt         Nyhetsbrevet Hallands landsbygdLantbruksnytt      Nyhetsbrev

Prenumerera på Länsstyrelsens nyhetsbrev

 

 

 

Traditionell kunskap i praktiken

Här kan du se filmer från våra kurser. Till exempel hur man bygger en stenmur.

Kurser för landsbygden

Kurser för landsbygden - Anmäl dig till här 
Anmäl dig här