VA-planeringsdagarna 

Startar:
2012-01-26
Slutar:
2012-01-26

Det är en utmaning att få till stånd en effektiv planering för vatten och avlopp i hela kommunen. Därför arrangerar länsstyrelserna i Hallands, Västra Götalands och Värmlands län en tvådelad utbildning kallad VA-planeringsdagarna för politiker och beslutsfattare.

Målgruppen är politiker, chefer eller tjänstemän på förvaltningar eller kommunala bolag som arbetar med samhällsplanering, teknik/VA eller miljö- och hälsoskydd. VA-planeringsdagarna genomförs som en inspirationsdag (dag 1) i respektive län med en efterföljande gemensam fördjupningsdag för alla län (dag 2) i Göteborg.

För kommuner i Hallands län genomförs utbildningen:

Dag 1 den 26 januari 2012 i Halmstad

Dag 2 den 2 februari 2012 i Göteborg (Obs! Dag 2 är fulltecknad. Vid särskilt intresse finns möjlighet att sätta upp sig på en reservlista. Var vänlig kontakta i detta ärende Gunnar Helander.)

Vattenmyndigheterna har sammanställt en rapport som visar hur kommunerna har påbörjat arbetet med åtgärder inom vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Rapporten finns att läsa och ladda ner från Vattenmyndigheternas webbplats

Kontakta oss

Gunnar Helander
Miljöskyddsenheten
gunnar punkt helander snabela lansstyrelsen punkt se¤gunnar punkt helander snabela lansstyrelsen punkt se
Martin Gometz
Miljövårdsenheten
Martin punkt Gometz snabela lansstyrelsen punkt se¤Martin punkt Gometz snabela lansstyrelsen punkt se
010-2243250