Om hantering av döda, vilda fåglar

Mot bakgrund av att många frågor ställs om vad man ska gör med upphittade döda fåglar vill Länsstyrelsen förmedla nedanstående information.
Kanadagås

Jordbruksverket och Socialstyrelsen har i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram rekommendationer till allmänheten beträffande omhändertagande av döda fåglar. Allmänhet löper liten risk att smittas av fågelinfluensa via vilda fåglar så länge man undviker att röra vid sjuka och döda fåglar.

Ansamling av döda fåglar

Den som finner en ansamling (5-6 fåglar eller fler) av döda fåglar bör undvika kontakt med dessa och kontakta Statens veterinärmedicinska anstalt, telefon 018-67 40 00 alternativt Länsstyrelsen i Hallands län, telefon 010-224 30 00.

Råd om enstaka döda fåglar

  • Den som finner enstaka död fåglar bör i första hand låta dessa ligga kvar utan att röra dem.
  • Den som ändå vill flytta på, eller göra sig av med fågeln, bör ha handskar på sig eller på annat sätt undvika direktkontakt med fågeln och därefter noggrant tvätta händerna.
  • Den döda fågeln kan grävas ned eller läggas i en plastpåse och kastas bland (de brännbara) soporna.
  • Kommunen kan lämna ytterligare råd om den lokala avfallshanteringen, som gäller till exempel enstaka döda fåglar i områden där ingen smitta förekommer.

Länkar:

Jordbruksverket: www.jordbruksverket.se

SVA: www.sva.se