Smittskydd

kossa och får

Länsstyrelsen har ansvar för det förebyggande smittskyddet av djur i länet.

Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för djurhälsan och för att bekämpa smittsamma djursjukdomar.

Länsstyrelsen förebygger och bekämpar

Länsstyrelsen sköter det förebyggande smittskyddet när det gäller djur i länet, och vi leder och samordnar bekämpningen av vissa allvarliga smittsamma sjukdomar. En del är väldigt smittsamma och får stora konsekvenser för djuren och djurhållningen, så kallade epizootier (till exempel blåtunga samt mul- och klövsjuka). Andra sjukdomar smittar mellan djur och människor och kan orsaka allvarliga sjukdomar på människor, så kallade zoonoser (till exempel salmonella, tuberkulos och rabies).

Beroende på vad det gäller kan Länsstyrelsen samarbeta med smittskyddsläkare, Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, fältverksamma veterinärer och länets kommuner.

 Content Editor

 Cryptosporidiumsmitta

Newcastlesjuka är konstaterad på en värphönsgård i Vellinge kommun i Skåne. Newcastlesjuka är en allvarlig och smittsam sjukdom, som endast drabbar fåglar. Sjukdomen smittar inte människor. För mer information följ länkarna nedan.

Information angående Newcastlesjuka från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Information om utbrottet i Skåne och jordbruksverkets restriktioner i området.

Information om hur du kan skydda dina djur (SVA).