Flammande lågor 

Länsstyrelsen genomför naturvårdsbränningar runt om i länet.

Gräs- och hedmarksbränning

Om våren varje år genomför Länsstyrelsen i Hallands län naturvårdsbränningar av ljung- och gräsmarker i naturreservat, Natura 2000-områden och i områden som berörs av åtgärdsprogram för hotade arter. Bränning är en traditionell och mycket effektiv metod att skapa förutsättningar för en rik biologisk mångfald i naturliga gräs- och hedmarker.

Här kan du läsa mer om gräs- och hedmarksbränning

 

Skogsmarksbränning

Vissa år genomförs också bränningar i skogsmark. I juli 2010, efter en period med torrt och soligt väder, genomförde Länsstyrelsen en hyggesbränning i det blivande naturreservatet Biskopstorp, Halmstad kommun. Syftet med naturvårdsbränningen är att fortsätta omvandlingen från granskogar till lövskogar och gynna uppkomst av örtflora och ljung inom de nyetablerade skogsbetesområdena.

Läs mer ...

Naturvårdsbränning i gräsmarker
I denna artikel ges en kort introduktion till naturvårdsbränningens positiva effekter för kulturlandskapets djur och växter.

Naturvårdsbränning i skog
I Naturvårdsverkets rapport om naturvårdsbränning ges bakgrund och vägledning för arbetet med naturvårdsbränning i framförallt skyddad skog. Rapporten går att ladda hem som PDF.