Västra Getterön (Varberg)


Västra Getteröns naturreservat ligger på yttersta delen av Getterön. Området bjuder på spännande geologiska företeelser som jättegrytor och klapperstensfält och är ett populärt utflyktsmål. Platsen kallas i folkmun för Gubbanäsan.

Växter, djur och natur

Berggrunden vid Västra Getterön består till stor del av den ovanliga Varbergsgraniten, charnockit som är Hallands landskapssten och den bergart Varbergs fästning är byggd av.

Vegetationen domineras av gräs-, ljung och sandhedar. Smällglim, liten blåklocka och trift ger karaktär åt sommarfloran. På stranden växer strandkål, strandkrypa, strandmalört, saltarv och den sällsynta sumpgentianan.

Gubbanäsan är en känd lokal för sträckande sjöfågel under våren. Om det stormar från väster har man här under hela året chans att få se havssula, stormfågel, alkor, labb eller stormsvala på besök från öppnare havsområden.

Kulturhistoria

Markerna har en lång beteshistoria men under mitten av 1960-talet upphörde betesdriften på Västra Getterön. Trots det långa betesuppehållet har igenväxningen gått långsamt i de magra markerna, och en betes- och kustpräglad vegetation har hållit sig kvar. Sedan 1998 betas området på nytt.

I en båge från uddens östra sluttning upp mot dess högsta partier ligger sju bronsåldersrösen.

Njut av naturen

Gå på strövtåg på Västra Getterön, upptäck bronsåldersrösen och jättegrytor. Mitt i reservatet ligger dess högsta punkt som är drygt 20 meter över havet. Gubbanäsans stränder och klippor inbjuder till bad och östra stranden är en populär sandstrand.

Ta dig fram i reservatet

Markerade stigar saknas i reservatet, men en tydlig stig går från parkeringen rakt ut till havet. Stigen fortsätter en bit söderut men därefter får man själv söka sig väg över klippor och klapper för att ta sig runt halvön. Det finns även stigar på båda sidor av Eneskärsviken.  

Syfte

Västra Getterön är avsatt som naturreservat för att bevara ett naturskönt och geologiskt intressant stycke kust både för allmänhet och vetenskap.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • gräva eller på annat sätt skada mark eller natur,
  • skada vegetationen, du får till exempel inte gräva upp växter,
  • störa djurlivet, du får till exempel inte fotografera boplats från nära håll,
  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • elda,
  • framföra motordrivet fordon,
  • medföra okopplad hund eller annat husdjur,
  • använda radio, bandspelare eller liknande på ett störande sätt,
  • sätta upp affischer eller liknande i reservatet.

 Några fakta

Dominerande naturtyper: Öppet klipplandskap, strandvallar

Kommun: Varberg

Areal: 183 hektar varav 53 hektar land

Skyddat sedan: 1974

Ägare: Varbergs kommun

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Vägbeskrivning: Följ vägvisare från E6 mot Varbergs centrum och Grenå. Följ därefter skyltar mot Getterön. Västra Getterön ligger längst ut på halvön Getterön.

Trift
Triften (Armeria maritima) blommar i rosa på försommaren. Arten växer vanligen på havsstrandängar men kan också förekomma på torrängar i inlandet. Foto: Lars-Åke Flodin.

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight