Hjörne (Varberg)


Hjörne består av en liten betesmark med gamla hagmarksekar. I norr avgränsas reservatet av en brant bergvägg kallad Snapphanehyllan. Vid foten av berget finns en liten grotta. Här har både Oskar II och kronprins Gustav Adolf varit på besök och skrivit sina namn, därav namnet Kungsgrottan.

Områdets naturvärden är knutna till de gamla ekarna. Gamla ekar har en stor artrikedom, här kan det bokstavligen krylla av liv. Man räknar med att över 1 500 arter lever i och omkring eken, vilket är betydligt fler än för något annat av Sveriges trädslag. Det kan vara lavar som växer på barken eller vedlevande svampar som orsakar röta i ekens innandöme. Det kan vara fladdermöss och fåglar som starar, skogsduva och kattugglor som bygger bo i ekens håligheter.

Hem åt insekter

Eken är framförallt ett hem för en mängd insekter. De äter av bladen, ollonen och av svampar som växer på trädet. Bara skalbaggarna beräknas uppgå till fler än 500 arter. Några är rovdjur som jagar uppe i trädkronorna medan andra är vedinsekter som kryper under barken och gräver gångar i stam och rötter.

Föreskrifter för besökare

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • skada växtligheten,
  • sätta upp affischer,
  • tälta,
  • göra upp eld samt
  • vålla skada på hägnader och lämna grindar öppna.

 Några fakta

Dominerande naturtyp: Ekhagmark

Kommun: Varberg

Areal: 0,5 hektar

Skyddat sedan: 1966

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

 Content Editor

​Hjörne ligger i Varbergs kommun.

Vägbeskrivning: Hjörne ligger utmed gamla vägen mellan Åskloster och Veddige. En skylt visar in till reservatet där en mindre parkering finns.

 Mer om området


En ung kattuggla (Strix aluco). Tillsammans med pärlugglan är kattugglan Sveriges vanligaste uggleart. Fågeln jagar nästan uteslutande på natten. Foto: Hans Schibli.