Gamla Köpstad Södra (Varberg)


Gamla Köpstad Södra är ett öppet kustlandskap med strandängar, hedar och klapperstensfält. Det lättvandrade reservatet erbjuder såväl fiske från kala klippor som salta bad. Gör du ett besök i augusti och september kan du få se den vackra och sällsynta klockgentianan. Den är decimeterhög och blommar under denna tid med intensivt blå blommor.

I Gamla Köpstad tror man att en föregångare till staden Varberg låg under den tidiga medeltiden. Strandlinjen var då runt en och en halv meter högre än idag och platsen erbjöd ett av de bästa naturliga hamnlägena längs Hallandskusten. Hit reste troligen människor från när och fjärran för att bedriva handel, namnet Gamla Köpstad betyder plats för handel. Norr om Lerjan ligger Gamla Köpstad där tre mäktiga stenrösen tornar upp sig ovan klapperstensfälten.

Rosa mattor av trift

Naturen i Gamla Köpstad är ganska typisk för mellersta Hallands kust. Här samsas klapperstensfält med kala klippor, grunda laguner och en eller annan badvänlig sandstrand. På sluttningarna växer ljung och kråkbär. Närmare havet övergår heden till fuktigare gräsmarker där triften formar rosa mattor på försommaren.

De största strandängarna finns vid Galtabäck kring Lerjan. Här bildar havsstrandängens växter tydliga växtzoner från vattnet in mot land. Smultronklöver växer rikligt på saltängarna och vid de mer leriga markerna finns stora bestånd av glasört.

Värdefulla fågelmiljöer

I Lerjans grunda havsvik rastar många flyttfåglar, särskilt vadare och änder. Har man med sig en kikare är det en bra idé att gå upp i fågeltornet som ligger allra längst ner i söder. Härifrån får man en fin sikt över fågellivet i Lerjans lagunområde och har chans att skåda arter som rödbena, större strandpipare och tofsvipa.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • avsiktligt störa djurlivet, exempelvis genom att från nära håll fotografera boplats,
  • gräva upp växter,
  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och parkeringsplatser,
  • rida annat än på väg anvisad av förvaltaren,
  • parkera annat än på anvisad plats,
  • på ett störande sätt utnyttja radio, bandspelare och dylikt

 Några fakta

Dominerande naturtyp: Havsstrandäng

Kommun: Varberg

Areal: 165 hektar varav 110 hektar land

Skyddat sedan: 1972

Ägare: Varbergs kommun samt privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

 Content Editor

Gamla Köpstad ligger söder om Träslövsläge i Varbergs kommun.

Bil: Från kustvägen Falkenberg-Varberg finns vägvisare mot området. Välj "Gamla Köpstad" för mellersta delen eller "Galtabäckshamn" för södra delen.

Buss: Hållplats "Träslövsläge Ålvägen"  ligger direkt norr om reservatet.  Hållplats "Ås Gamla Köpstad" som ligger cirka 1 kilometer öster om reservatet.

 English

Brittisk flagga 

Gamla Köpstad is a site rich in bird life. During autumn and spring a large quantity of migratory birds pass over the grazed coastal salt marsh meadows. Thanks to a long tradition of pasturage there is a varied flora on the coastal salt marsh meadows and moors. There are several ancient monuments in the area. Historically speaking Gamla Köpstad has been an important commercial centre in conjunction with the shallow lagoon, Lerjan, where there has previously been a harbour. To the north are the islands of Rödskär and Svartskär. Svartskär is dominated by cliffs and sand and is an important breeding ground for a lot of seabirds. Rödskär is a popular place to visit.

 Deutsch

Tysk flagga 

Gamla Köpstad ist eine Vogelwarte, die großen Artenreichtum aufweist. Im Herbst und Frühling kommen viele Zugvögel hierher, die auf den beweideten Strandwiesen Rast machen. Aufgrund der langen Beweidung ist die Flora auf den Strandwiesen und Strandheiden sehr vielfältig. In diesem Gebiet gibt es auch viele vorgeschichtliche Fundstätten. Gamla Köpstad war zusammen mit der flachen Lagune Lerjan, wo schon früh ein Hafen angelegt wurde, ein wichtiger Handelsplatz. Im Norden liegen die Inseln Rödskär und Svartskär. Letztere ist vor allem durch Felsen und Sand geprägt. Svartskär ist auch ein wichtiger Brutplatz für viele Seevögel. Rödskär ist ein beliebtes Ausflugsziel. 

 Mer om området