Gamla Köpstad Norra (Varberg)


Gamla Köpstad Norra utgörs av öarna Rödskär och Svartskär. Vid lågvatten är det möjligt att via en stensträng ta sig till Rödskär vilket har gjort ön till ett populär som utflyktsmål. Öarna är också populära bland fåglar och på Svartskär råder därför tillträdesförbud under tiden 1 april till 15 juli.

På Rödskär, som är den större av de två öarna, finns små, artrika torrängar insprängda bland block- och enbuskmarker. På de salta ängarna trivs salttåg, trift och gåsört. Vid lågvatten kan ön nås från fastlandet utan båt, vilket gjort den till ett populärt utflyktsmål.

Klippor och sand på Svartskär

Svartskär, som domineras av klippor och sand, är en viktig häckningslokal för bland annat tobisgrissla, småskrak, ejder och gravand. För att komma till Svartskär krävs båt. Tänk på att det råder tillträdesförbud under häckningstiden.

Se även naturreservatet Gamla Köpstad Södra

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • avsiktligt störa djurlivet, exempelvis genom att från nära håll fotografera boplats,
  • gräva upp växter,
  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och parkeringsplatser,
  • rida annat än på väg anvisad av förvaltaren,
  • parkera annat än på anvisad plats,
  • på ett störande sätt utnyttja radio, bandspelare och dylikt,
  • beträda Svartskär under tiden 1.4 - 15.7.

 Några fakta

Dominerande naturtyper: Ljunghed

Kommun: Varberg

Areal: 51 hektar varav 15 hektar land

Skyddat sedan: 1972

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

 Content Editor

​Gamla köpstad Norra ligger i Varbergs kommun.

Vägbeskrivning: Från kustvägen Falkenberg-Varberg väljer man "S Näs" för att nå strandängarna innanför öarna.

En kommunal parkering finns vid Sylaviksvägen cirka 500 meter öster om reservatet.  

Vid lågvatten är det möjligt att via en stensträng ta sig till Rödskär från fastlandet.

För att komma till Svartskär krävs båt.

 Mer om området

Trift
Triften (Armeria maritima) blommar i rosa på försommaren. Arten växer vanligen på havsstrandängar men kan också förekomma på torrängar i inlandet. Foto: Lars-Åke Flodin.