Åkulla bokskogar (Varberg)


Välkommen till ett av Sveriges främsta bokskogsområden. Åkulla bokskogar är samlingsnamnet på ett tiotal snarlika naturreservat som ligger i ett och samma område. Här finns det mesta: vandringsleder, badplatser, skidspår, kaféer, restauranger och boende. Ett paradis för dig som vill njuta av natur och friluftsliv.

Här kan den friluftsintresserade lätt spendera flera timmar eller dagar. Vintertid är det längdskidåkning som gäller. Stanna gärna och drick en kopp varm choklad eller grilla korv över öppen eld. På sommaren kan du bada vid någon av de många badplatserna. I området finns hela 20 sjöar som totalt upptar cirka en femtedel av områdets yta.

Vandra tuffa eller lätta slingor

Området är också perfekt för den som vill vandra. Här finns 12 strövstigar som har skapats av intresseföreningen Åkulla bokskogar och Länsstyrelsen. Stigarna är sammanlänkade och är totalt 66 kilometer. De är olika svåra och var och en kan välja det som passar en själv bäst. Den tuffaste är Skogsbostigen. Rundan är 5,5 kilometer lång och går upp på fem av de sex branta kullarna i naturreservatet Skogsbo. Belöningen blir milsvida utsikter och fascinerande skogsmiljöer.

Stigarna är uppmärkta med ekstolpar med röd plakett med texten "Åkulla bokskogar", ett boklöv samt ett vitt band. Sammanlänkningarna mellan strövstigarna har samma märkning fast ett gult band. På www.akullabokskogar.nu kan du ladda ner kartor till strövstigarna i PDF-format. Genom området passerar även Hallandsleden.

Fascinerande stenar

På stenar och klipphällar i reservatet Toppbjär finns spännande texter inristade. Det var godsägaren och riksdagsmannen Alfred Bexell som i slutet av 1800-talet lät hugga in texterna. De kallas för "Bexells talande stenar". Man tror att Bexell ville förmedla sin livsfilosofi till framtida generationer. Det finns också många namn inristade. De tillhör allt från presidenter, kungar, filosofer och vetenskapsmän till skojare och andra personligheter.

Skåda fågel och hitta gamla träd

När du besöker Åkulla bokskogar kan du få uppleva många av sjöarnas och skogarnas särskilda karaktärsfåglar. Det kan vara fiskgjuse, storlom, skäggdopping, skogsduva eller mindre hackspett. I de öppna markerna hörs tranornas trumpetande över nejden under vår och försommar.

Riktigt gamla träd kan du hitta framför allt i reservaten Skogsbo, Näsnabben och Valaklitt. Träden är täckta av sällsynta mossor och lavar, som i en mosaik.

Reservat som för närvarande ingår i Åkulla bokskogar:

Naturreservatsbildning pågår

Tio av Åkullaområdets naturreservat bildades på 1970-talet med det främsta syftet att bevara bokskogarna för friluftslivet. Vid inventeringar av skogliga nyckelbiotoper under 1990-talet fick man djupare kunskap om områdets höga biologiska värden. I dag anses Åkulla bokskogar som ett av Sveriges främsta bokskogsområden när man ser till rikedomen av ovanliga och hotade arter. För att säkerställa och utöka naturvärdena för framtiden pågår ett arbete med att förbättra skyddet för skogarna.

Föreskrifter

För att skydda naturreservaten har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Exempelvis kan det vara förbjudet att: tälta eller ställa upp husvagn eller husbil, framföra motordrivet fordon i terrängen, framföra terränggående cyklar eller rida.

Vänligen kontrollera vilka föreskrifter som gäller för de områden du tänker besöka. Du hittar mer information om detta under respektive reservat.


 Några fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Varberg, Falkenberg

Övrigt: Hela Åkulla bokskogar är av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Delar av området ingår även i Natura 2000.

 Content Editor

​Bil: Åkulla bokskogar nås från flera håll. Från E6 tag mot Tvååker och Dagsås. Från väg 153 alternativt 154 tag mot Åkulla. Området är välskyltat.

Ett antal parkeringsplatser finns inom området, till exempel vid Nabben, Skärbäck och Skogsbo.


Kollektivtrafik:
Från 1 maj 2018 blir det möjligt att ta bussen till Åkulla bokskogar. Åkturen är en ny ”hop on, hop off” busslinje som knyter ihop Varbergs innerstad med Världsarvet Grimeton Radiostation samt naturreservat och andra besöksmål i Åkulla bokskogar. Tider: Helgtrafik med fyra dagliga avgångar 1/5 – 30/9. Under sommartidtabellens period går Åkturen även på vardagarna. För mer exakta tider se Hallandstrafikens reseplanerare och Visit Varbergs webbplats. Trafiken går som försöksverksamhet i två år. Hallandstrafikens vanliga taxa och periodkort gäller.

 English

Tysk flagga 

Åkulla Beech Woods is the collective name for twelve nature reserves in the district. The reserve consists principally of beech woods. Open grazed pasture is also to be found in Björkekullen and Skogsbo, and there is a marshy area of alder woodland in Långanskogen. The landscape in the area is undulating with rocky slopes, gullies and lakes. Beech has formed woods in the area for at least 1,000 years and this is one of the reasons that the reserves in Åkulla number among Sweden’s most species-rich woodlands when it comes to lichens, mosses, fungi and beetles. In Åkulla it is easy to observe many of the special birds that are characteristic of the lakes and forests, among which are Osprey, Black-Throated diver, Great Crested Grebe, Stock Dove and Lesser Spotted Woodpecker. Several of the hills in the area offer magnificent views of the surroundings.

 Deutsch

Tysk flagga 

Åkulla Bokskogar ist der Sammelname für zwölf Naturreservate der Gegend, die hauptsächlich aus Buchenwäldern bestehen. In Björkekullen und Skogsbo gibt es auch offene Weideflächen, und im Långanskogen Erlensumpfwald. Die hügelige Landschaft des Gebietes ist von Bachschluchten und Seen geprägt. Die Buche hat in diesem Gebiet seit mindestens 1000 Jahren Wälder gebildet. Nicht zuletzt aus diesem Grunde gehören die Reservate in Åkulla zu einigen der artreichsten Wälder in Schweden, was das Vorkommen von Flechten, Moosen, Pilzen und Käfern angeht. In Åkulla kann der Besucher mit Leichtigkeit viele der für Seen und Wälder charakteristischen Vögel erleben, darunter Fischadler, Prachttaucher, Haubentaucher und Kleinspecht. Von mehreren Anhöhen im Gebiet hat man eine großartige Aussicht über die Umgebung.


Mindre hackspett (Dendrocopos minor) är Europas minsta hackspett, jämnstor med en gråsparv. Foto: Kaj Krutfelt.