Gäddevik (Kungsbacka)


Ända nere vid Lygnerns strand ligger naturreservatet Gäddevik. Det består av två skogsklädda uddar som skjuter ut i sjön från dess södra strand.

Lövskog

Området utgörs till stor del av bokskog men här finns även lövblandskog. Marken är mager och fältskiktet domineras av vanliga arter som harsyra och kruståtel. I en nordsluttande bäckdäld finns dock rikare vegetation som skogsbingel, dvärghäxört och skärmstarr. På Gäddeviks äldre bokar finns en rik kryptogamflora med hotade arter som grynig lundlav, kornbandmossa och rosa lundlav. Gäddevik har även ett rikt djurliv.

Klippor och strand

Besök gärna området på våren, då bokarnas nyutslagna blad ger en skir grönska. En vandringsled på cirka 1,5 kilometer finns på den norra udden. På sommaren bjuder Gäddevik på fina badmöjligheter från både sandstrand och klippor.

Syfte

Syftet med naturreservatet Gäddevik är att bevara och utveckla lövblandskogen och då särskilt ädellövskogen. Syftet är även att värna det rörliga friluftslivet.

Föreskrifter för besökare

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter. Dessa måste du som besökare i området följa och respektera.

I Gäddevik är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in örter, mossor, lavar eller svampar. Plockning av bär och matsvamp är dock tillåtet,
 • tälta,
 • ställa upp husvagn eller husbil i reservatet kl. 22-06,
 • elda, annat än på anvisad plats,
 • framföra motordrivet fordon i terrängen, förbudet gäller ej jakträttsinnehavare vid uttransport av fällt vilt,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in insekter, spindlar, snäckor och andra ryggradslösa djur,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna samt
 • medföra okopplad hund, med undantag för jakt med hund eller för eftersök.

 Några fakta

Dominerande naturtyp: Lövskog

Kommun: Kungsbacka

Areal: 37 hektar

Skyddat sedan: 1984

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Vägbeskrivning: Gäddevik ligger i direkt anslutning till väg 926 mellan Fjärås och Kinna. Parkeringsfickor finns längs vägen.

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight
Klicka på kartan för att visa reservatet via en extern karttjänst.
Klicka på kartan för att visa reservatet via en extern karttjänst.