Kedholmen (Kungsbacka)


Kedholmens är en ö på cirka 18 hektar, belägen strax väster om Säröhalvön. Ön är en omtyckt badö och naturen domineras av kala klippor och hedmark. I skyddade lägen växer barrträd. Du behöver ha tillgång till egen båt för att ta dig till ön.

Till skillnad från vad som vanligen är fallet i den halländska skärgården har det skett viss trädplantering på ön. Planteringen av barrträd påbörjades i slutet på 1920-talet och pågick ett par decennier. På ön växer också idegranar men dessa har troligen spritt sig från Särö Västerskog.

Trift och strandkål

Några av de växter som du kan hitta på ön är strandkål och strandkvanne. Här finns även trift, sandlök, strandglim, skörbjuggsört och baldersbrå.

Föreskrifter för besökare

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • skada vegetationen genom att t.ex. plocka eller gräva upp växter,
  • störa djurlivet,
  • medföra okopplad hund,
  • tälta, dock får tältning ske upp till två dygn i sträck på plats anvisad av förvaltaren,
  • förtöja båt, dock får förtöjning ske upp till två dygn i sträck på plats anvisad av förvaltaren,
  • elda annat än på anvisad plats samt
  • på ett störande sätt nyttja radio, bandspelare eller liknande.

 Några fakta

Dominerande naturtyper: Ö med omväxlande kala klippor, hedmark och planterad barrskog

Kommun: Kungsbacka

Areal: 18,2 hektar

Skyddat sedan: 1980

Ägare: Västkuststiftelsen

Förvaltare: Västkuststiftelsen

 Content Editor

​Kedholmen ligger i Kungsbacka kommun.

Hitta till reservatet:
Till ön går ingen reguljär båtförbindelse så du behöver ha tillgång till egen båt.

 Mer om området

Trift
Triften (Armeria maritima) blommar i rosa på försommaren. Arten växer vanligen på havsstrandängar men kan också förekomma på torrängar i inlandet. Foto: Lars-Åke Flodin.