Sikö (Hylte)

Sikö

Sikö utgörs av en ö och två mindre skär i sjön Sikö. Området är av betydelse för fågellivet och det är därför förbjudet att beträda ön och skären under tiden 1 mars till 31 augusti. Ön är inte anpassad för besökare.

Området är främst bevuxet med barrskog. Reservatet är Hyltes äldsta och fredades redan år 1957.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:  

  • beträda ön och skären under tiden 1 mars - 31 augusti.

 Content Editor

Sikö ligger i sjön Jällunden i Hylte kommun. Reguljär båtförbindelse saknas till ön, som inte är anpassad för besökare.

 Några fakta

Dominerande naturtyp: Barrskog

Kommun: Hylte

Areal: 3,5 hektar

Skyddat sedan: 1957

Ägare: Enskild

Förvaltare: Länsstyrelsen

 Mer om området