Tylön (Halmstad)


Tylön är södra Hallands enda ö och är till större delen täckt av ljung- och gräshed. Reservatet har ett rikt fågelliv. Här står också en ståtlig fyr med tillhörande fyrvaktarbostäder. På grund av känsligt fågelliv råder tillträdesförbud på större delen av ön mellan 1 april och 15 juli.

Ön är belägen strax utanför Tylösand, endast 500 meter från Tyludden. Tylön är mest känd för sitt rika fågelliv, vilket var orsaken till att ön och kringliggande vatten skyddades redan 1927. Ejder häckar i stor mängd, och här finns även kolonier av havstrut och gråtrut. Andra häckfåglar är bland annat fisktärna, gravand, småskrak, tobisgrissla, strandskata och skärpiplärka.

Fyr och fornminnen

När du besöker Tylön möts du av en ståtlig fyr med tillhörande fyrvaktarbostäder samt flera fornminnen. Mest känd är Tylajungfrun, en fallosliknande sten som kan ha varit en hednisk fruktbarhetssymbol.

Föreskrifter för besökare

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter. Dessa måste du som besökare i området följa och respektera.

I naturreservatet Tylön är det förbjudet att:

 • under tiden 1 april - 15 juli färdas eller uppehålla sig på Tylön eller inom det omgivande vattenområdet intill ett avstånd av 150 meter från stranden med undantag av följande områden:
  1) bryggan på öns östra sida samt ett område däromkring, begränsat av stängsel och gärdsgård,
  2) det intilliggande vattenområdet, som utgörs av denna sektor, som närmare anges på en till beslutet hörande karta,
 • förstöra eller skada fast naturföremål, eller ytbildning,
 • skada vegetationen t.ex. genom plocka blommor,
 • avsiktligt störa djurlivet,
 • tälta,
 • elda,
 • släppa hund eller katt fri samt
 • skräpa ner.

 Några fakta

Dominerande naturtyp: Ljung- och gräshed

Kommun: Halmstad

Areal: 86 hektar varav 14 hektar land

Skyddat sedan: 1927

Ägare: Statens fastighetsverk

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

 Content Editor

​Tylön ligger i Halmstads kommun.

Vägbeskrivning: Tylön nås endast via vattnet, och tillträdesförbud råder under delar av året (se föreskrifter).

 Mer om området


Strandskatan (Haematopus ostralegus) är en stor vadarfågel med ett vingspann på ungefär 80 cm. Foto: Lars-Åke Flodin.