Långhultamyren (Halmstad)


Långhultamyren är ett vidsträckt och välbevarat myrkomplex. Den storslagna utsikten från Långhulten och vårvinterns orrspel gör Långhultamyren till ett uppskattat besöksmål. När marken är snötäckt kan du även ta med dig längdskidorna och ge dig ut på en tur genom skog och öppna myrar.

Inom reservatet finns en vandringsled och tre skidspår. En tidig aprilmorgon har du stora möjligheter att uppleva orrspel från gömslet. Gömslet är ett mindre hus med två avdelningar, en där man kan övernatta på enkla träbritsar och en där man kan skåda orrspelet på myren. Huset har plats för cirka 20 personer och övernattningsutrymmet har plats för cirka fyra personer.

Vemodig sång

Från myren och de kala hedarna kan man också höra ljungpiparens vissling. Den har en vemodig och ödslig röst, nära nog samstämmig med just det här landskapet som den lever i. När ljunghedarna bredde ut sig över Halland var både ljungpiparen och orren vanliga. Idag har de trängts tillbaka till myrmarkerna. Långhultamyren räknas som en av länets viktigaste platser för just dessa fåglar.

Liljor och bär

På sommaren blommar myrliljan i rikligt gulgröna mängder. På myren växer också ängsull och vitmossor i de fuktigare delarna och klockljung, ljung, pors och blåtåtel i de torrare. Längs bäckarna finner man vattenklöver, kråkklöver och missne. Frampå höstkanten finns det gott om blåbär och lingon att plocka med sig hem. När marken är snötäckt kan man ta med sig längdskidorna och ge sig ut på en stärkande tur genom skog och öppna myrar.  Från reservatets högsta punkt, Långhulten, har man en imponerande utsikt över mosseplanet.

Myr i förändring

Under 1700- och 1800-talen betades stora delar av Långhultamyren. För att förbättra betet brändes området regelbundet och marken hölls därmed öppen. När hävden upphörde i början av 1900-talet började marken att växa igen. Stora fastmarksområden planterades med tall och gran, men ett område i reservatets nordvästra del lämnades för fri utveckling. Här står nu en gles barrdominerad naturskog, bara några enstaka enar minner om den tidigare betesdriften.

Fortfarande finns mindre ytor med ljunghed bevarade på Långhulten, Killeberg och Björnö. Dessa hålls öppna med betande nötkreatur.

Föreskrifter för besökare

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • skada vegetationen,
  • tälta samt ställa upp husvagn eller husbil,
  • framföra motordrivet fordon annat än på anvisad väg,
  • parkera annat än på anvisad plats,
  • bedriva kommersiell verksamhet,
  • anbringa tavla, skylt affisch eller liknande,
  • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.

 Några fakta

Dominerande naturtyper: Öppen och skogsbevuxen myrmark

Kommun: Halmstad

Areal: 768 hektar

Skyddat sedan: 1999

Ägare: Region Halland och Naturvårdsverket

Förvaltare: Södra skogsägarna och Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

 Content Editor ‭[2]‬

Reservatet ligger i den östra delen av Halmstads kommun.

Bil: Kör väg 25 från Simlångsdalen mot Ljungby. Efter 5 kilometer är det skyltat mot "Långhultebacken" till vänster. En parkering finns utmed vägen. Man kan också följa grusvägen som går norrut in i reservatet där ytterligare en parkering finns.

GPS (WGS84): Lat N 56° 43’ 31" Lon E 13° 13’ 8" (norra parkeringen)

Kollektivtrafik: Hållplats "Alledal Esmared". Fortsätt cirka 300 meter österut längs väg 25 för att komma till grusvägen som tar dig in i reservatet.

 Content Editor ‭[1]‬

 English

Brittisk flagga 

Welcome to the Långhultamyren nature reserve – one of Sweden’s most valuable wetland areas. The extensive bog is graced with cross-leaved heath, hare´s-tail cottongrass and bog asphodel. The rare plant Issler´s clubmoss grows in the small areas of heather moor. The hide offers the opportunity to witness the courting rituals of the blackcock during the months of April and May. European golden plovers, western capercaillie and northern goshawks also breed in the reserve. Långhultamyren has a history as pasture land.

 Deutsch

Tysk flagga 

Willkommen im Naturreservat Långhultamyren – einem der wertvollsten Feuchtgebiete Schwedens. Glocken-heide, Scheiden Wollgras und Beinbrech schmücken das weitgestreckte Moor. Auf den kleinen Heidestreifen wächst der seltene Zypressen Flach-bärlapp. Vom Versteck aus kann man in den Monaten April und Mai die Birkhahnbalz erleben. Im Reservat brüten außerdem Goldregenpfeifer, Auerhuhn und Hühnerhabicht. Långhultamyren ist lange Zeit als Weideland genutzt worden.

 Bilder på gömslet

Orrgömsle byggnad 

Utsikt från orrgömslet 


Vitmossor täcker stora delar av myren. Foto: Lars-Åke Flodin.


Tjädern (Tetrao urogallus) trivs i barrskogar, gärna med lövinslag, som är genomkorsade av kärr och myrar. Tjädertupparna samlas tidigt på våren för att spela. Foto: Kaj Krutfelt.