Hagön (Halmstad)


Hagön domineras av öppen ljunghed och fuktängar. Marken består nästan överallt av sand och i övergången till stranden bildas det höga dyner. Den långa sandstranden inbjuder till bad. I norra delen av reservatet finns även en mindre tallskog med inslag av björk.

Ljungheden dominerar området. På ljungheden finns svackor där marken är fuktigare och där växer arter som klockljung, pors och odon. I norra delen av reservatet finns en mindre tallskog med inslag av björk. Marken i reservatet består nästan överallt av sand, det förekommer även kalkrikt skalgrus på många ställen. I södra delen av reservatet, i övergången mellan ljunghed och strand, bildar sanden fem-tio meter höga dyner.

Djur och fåglar

I reservatet har du möjlighet att få se fälthare, kanin, ekorre och flera arter av smågnagare. Karaktärsarter i sanddyns- och ljunghedsområdet är fältpiplärka, ängspiplärka och sånglärka. I det fuktigare området är rörsångare, sävsångare och sävsparv vanliga. Kärrsångare, gräshoppssångare och näktergal ser man också regelbundet i reservatet.

Betats under lång tid

Landskapets öppna karaktär har bevarats under lång tid tack vare bete. Hagön har fått sitt namn efter gårdsbebyggelsen som tidigare låg strax söder om den nuvarande campingplatsen. Denna gård uppfördes någon gång under slutet av 1800-talet eller början av 1900-talet men brändes ner 1983. Tidigare var området även utmark till gården Strandgården i Snöstorps by under Sperlingholms säteri. Vid mitten och slutet av 1800-talet planterades tall och bergtall som ett skydd mot sanden. För att fortsätta hålla landskapet öppet sker regelbundet bränning av ljungheden.

Föreskrifter för besökare

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
  • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller liknande anordning,
  • skada vegetationen t.ex. genom att uppgrävning av växter,
  • störa djurlivet,
  • medtaga okopplad hund,
  • tälta eller uppställa husvagn,
  • elda,
  • framföra motorfordon annat än på anvisad väg och parkeringsplats.

 Några fakta

Dominerande naturtyp: Dynlandskap

Kommun: Halmstad

Areal: 78,5 hektar varav 76 hektar land

Skyddat sedan: 1973

Ägare: Halmstads kommun

Förvaltare: Halmstads kommun

 Content Editor

Hagön ligger i Halmstads kommun.

Bil: Från Halmstad och Laholmsvägen i höjd med Andersberg följ skyltning mot Hagöns camping. Vid vägen utmed campingen och havet finns flera parkeringsplatser.

Kollektivtrafik: Hållplats ”Halmstad Hästskon Ö. Stranden” som ligger cirka 1 kilometer norr om reservatet. 

GPS (WGS84): Lat N 56° 37’ 55” Lon E 12° 54’ 10”.

Fältpiplärka
Fältpiplärka (Anthus campestris) häckar på sandhedar och sanddynsområden i kustnära områden. Under hela 1900-talet har arten minskat i antal och utbredning och finns numera bara i östra Skåne och sporadiskt i västra Halland. Foto: Benny Holmkvist.