Var försiktig

Med anledning av vinterns stormar kommer vi att inventera våra naturreservat efter fallna träd och andra skador.

Vi prioriterar att röja stigar och vägar i de reservat som har hög besöksfrekvens.

Om du har information om skador eller dylikt så kontakta oss gärna på halland@lansstyrelsen.se eller 010 – 224 30 00.

Foto: Henrik Malm
Halländsk vildmark.

Nissaström. Foto: Martin Lindqvist
En känsla av Norrland.

Möllegård. Foto: Martin Lindqvist
Här smakar glassen som bäst.

Gullbranna och Tönnersa. Foto: Karin Hernborg
Dyner, skog och vackra vyer.

Gårdshult. Foto: Martin Lindqvist
Ett myller av värdefulla miljöer.

Biskopstorp. Foto: Martin Lindqvist
Tillgänglig gammelskog.