Iaktta försiktighet!

Under hösten 2013 drabbades flera naturreservat av omfattande stormfällningar. I många områden har vi röjt fram stigar och vägar men arbeten beräknas pågå under hela vintern och våren. Vi uppmanar allmänheten att iaktta försiktighet i stormdrabbade naturreservat.

För frågor eller tips, kontakta Länsstyrelsen på 010 – 224 30 00 (sök reservatsförvaltarna) eller på halland@lansstyrelsen.se.

Foto: Henrik Malm
Halländsk vildmark.

Nissaström. Foto: Martin Lindqvist
En känsla av Norrland.

Möllegård. Foto: Martin Lindqvist
Här smakar glassen som bäst.

Gullbranna och Tönnersa. Foto: Karin Hernborg
Dyner, skog och vackra vyer.

Gårdshult. Foto: Martin Lindqvist
Ett myller av värdefulla miljöer.

Biskopstorp. Foto: Martin Lindqvist
Tillgänglig gammelskog.