Rovdjur

Lodjur

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren i länet. Målet är att djuren ska finnas i livskraftiga stammar, samtidigt som vi vill minimera de problem som de kan orsaka.

Till de stora rovdjuren hör björn, varg, lodjur, järv och kungsörn, och i länets förvaltningsplan beskrivs hur vi ska förvalta dem utifrån resultaten av årliga inventeringar. Planen innehåller antals- och utbredningsmål för varje art, och vi beslutar om till exempel förebyggande åtgärder, skyddsjakt och licensjakt. Vi informerar också om de stora rovdjuren som förekommer i länet. Länsstyrelsen har ansvaret för tillsyn av jakt på stora rovdjur och ska bevaka eventuell olaga jakt. Dessutom handlägger vi viltskadeärenden som till viss del orsakas av rovdjuren.

Lagändring vad gäller 28 d § i jaktförordningen
Från och med 1 juli 2013 tog Länsstyrelsen över ansvaret för att bedöma om lagen följs när en djurägare med hänvisning till paragraf 28 har skyddat sina tamdjur mot rovdjur.
Tidigare har polisen ansvarat för dessa bedömningar.

För den som använder sig av 28 § jaktförordningen gäller följande i Hallands län: 
1. Jaktförordningen 28, 28a, 28b, 28c §§ i oförändrad form. Läs mer på regeringskansliets rättsdatabas eller Naturvårdsverkets hemsida och gå in under Jaktförordning (1987:905).
2. Djurägaren, eller den som verkar på uppdrag av djurägaren, ringer 010-224 30 00 under kontorstid 08.00-16.00. Efter kontorstid når du Länsstyrelsen på 010-224 31 33. Djurägaren rör ingenting utan inväntar en besiktningsman.
3. Länsstyrelsen skickar ut en besiktningsman som gör en bedömning huruvida djurägaren handlat i enlighet med lagen eller ej. Finns misstanke om brott, går ärendet till polisen.
Rovdjuret får bara dödas när det inte går att skrämma bort rovdjuret eller på något annat lämpligt sätt avbryta eller avvärja angreppet.

Det finns ersättningar och bidrag vid viltskador.

 Kontakt vid rovdjursangrepp

Länsstyrelsens växel:
010-224 30 00

Utanför kontorstid:
010-224 31 33

Allmänhetens rapporter av rovdjur är viktiga för Länsstyrelsens arbete med att kartlägga antal och utbredningen av de stora rovdjuren i länet.

Vi uppmanar därför alla som vistas i skog och mark att anmäla sina iakttagelser.
Rapportera rovdjur här >>

 Content Editor

​Förvaltningsplanen för rovdjur är ett policydokument som gäller under åren 2017–2021 i Hallands län.

För dig som äger tamdjur

Länk till sida om rovdjursinformation för tamdjursägare.