Viltförvaltningsdelegationen

Viltförvaltningsdelegationen är ett organ inom länsstyrelsen som fattar beslut i strategiska och övergripande frågor för länets viltförvaltning.

Regeringen har beslutat om ny ansvarsfördelning i rovdjurspolitiken som innebär ökat regionalt ansvar med lokalt inflytande. Länsstyrelsen har fått ett utvidgat ansvar och har utsett en viltförvaltningsdelegation med representanter från olika intressegrupper: naturvård, näringsliv och turism, friluftsliv, jakt, fiske, skog och jordbruksmark. Delegationen ersätter viltvårdsnämnden och rovdjursgruppen. Landshövdingen är ordförande i viltförvaltningsdelegationen.

Viltförvaltningsdelegationens funktion
Viltförvaltningsdelegationens uppgifter är inte att besluta i enskilda ärenden men däremot att besluta om övergripande riktlinjer för:

  • viltförvaltningen inom länet
  • skötsel av älgstammen och i vid behov också för skötsel av hjort- och vildsvinsstammarna
  • licensjakt och skyddsjakt inom länet bidrag och ersättning enligt viltskadeförordningen (2001:1724)

Viltförvaltningsdelegationens uppgift gällande förvaltningen av rovdjur är att pröva frågor om godkännande av:

  • länsstyrelsens förslag på miniminivåer för förekomsten av lo i länet och den inriktning för förekomsten av varg som ska lämnas till samverkansråden i de tre rovdjursförvaltningsområdena - det norra, mellersta och södra
  • den rovdjursförvaltningsplan som länsstyrelsen ska upprätta för länet.

Ordinarie ledamöter
Friluftsintresset - Arne Andersson
Jakt och Viltvårdsintresset - Leif-Börje Börjesson
Lokalt näringsliv och turism - Maria Ljunggren Possfelt
Naturvårdsintresset - Anders Wirdheim
Skogsnäringen - Ann-Charlotte Larsson
Trafiksäkerhet och illegal jakt - Tomas Jansson
Yrkesfisket - Anders Fabricius
Ägare och brukare av jordbruksmark - Ulrika Algothsson
Politiken - Claës Ljung (M)
Politiken - Karl-Johan Wiktorp (FP)
Politiken - Lena Olofsdotter (C)
Politiken - Maud Lanne (S)
Politiken - Mikael Salomonsgård (S)

Ersättare
Friluftsintresset - Per Ingvarsson
Jakt och Viltvårdsintresset - Camilla Benje
Lokalt näringsliv och turism - Ann-Mari Bartholdsson
Naturvårdsintresset - Anders Tullander
Skogsnäringen - Erik Jansson
Trafiksäkerhet och illegal jakt - Lars-Ivar Petersson
Yrkesfisket - Nils Ekvall
Ägare och brukare av jordbruksmark - Anders Richardsson
Politiken - Anne Sjölund (S)
Politiken - Bengt-Åke Torhall (FP)
Politiken - Lennart Ohlsson (C)
Politiken - Mikaela Waltersson (M)
Politiken - Ove Gustavsson (S)