Jakt och vilt

Hjort och vildsvin

Länsstyrelsen informerar jägare och markägare, registrerar jaktområden, tilldelar licenser samt samlar in och sammanställer avskjutningsstatistik.

Allt vilt är fredat

I jaktlagen (SFS 1987:259) anges att allt vilt är fredat. För fredat vilt gäller fredningen även deras ägg och bon. Det innebär att vilt endast får jagas – det vill säga fångas eller dödas – om det tillåts enligt jaktlagstiftningen.

Viltskador

Vi har hand om ärenden som handlar om skyddsjakt för att motverka viltskador. I vissa ärenden kan vi ge bidrag till skadeförebyggande åtgärder och i vissa fall ersättning för skador som redan har skett. Läs mer här.

Viltförvaltning

Vi inventerar och förvaltar även rovdjursstammen i länet och utser jakttillsynsmän. Det finns en särskild viltförvaltningsdelegation i varje län som fattar övergripande beslut om viltförvaltningen i länet.

Statens vilt får inte jagas

I Sverige har fastighetsägare normalt rätt att jaga på den mark som hör till fastigheten. Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är dock undantagna från denna princip. De brukar kallas statens vilt.

Att bli jägare

För att få jaga i Sverige krävs vapenlicens för lämpliga vapen, statligt jaktkort samt jakträtt där jakten skall bedrivas. Läs mer om jaktkort och jägarexamen hos Naturvårdsverket.

Jakttider

Regeringen beslutar om jakttider för olika viltarter. Jaktförordningens bilagor 1 - 4 visar vilka jakttider som gäller i olika län. Svenska jägareförbundet presenterar också jakttider per län på sin webbplats.