Fiskevårdsområden i Halland

Fiskevårdsområde kan bildas för att samordna fiskets bedrivande och fiskevården. Den som äger fisket eller berörd kommun kan ansöka om bildande hos Länsstyrelsen.
Humsjön ingår i centralhalländska fiskevårdsområdet.
Fiskevårdsområde kan bildas för att samordna fiskets bedrivande och fiskevården. Den som äger fisket eller berörd kommun kan ansöka om bildande hos Länsstyrelsen. Oftast föregås bildandet av en fiskerättsutredning som utförs av en förrättningsman, utsedd av Länsstyrelsen. Bidrag för bildandet av fiskevårdsområden kan utgå under förutsättning att fiske upplåts till allmänheten (till exempel genom fiskekort). Beslut som tas på fiskevårdsområdesföreningens styrelsesammanträden eller på årsstämman kan överklagas hos Länsstyrelsen.
Abborrmete i Älvasjön

Här hittar du kontaktuppgifter över länets Fiskevårdsområden.

Fiskevårdsområden i Halland