Fiskeregler i Halland och fredningsområden

Kompletta fiskeregler hittar du på Havs- och vattenmyndighetens hemsida under rubrik fiskelagstiftning. Länkarna till fiskeregler i Halland är baserade på frågor som ställts till Länsstyrelsen.

Fiskbparagraf.jpg