Krav på tillstånd för viss djurhållning

Om du i ditt yrke eller i större omfattning föder upp, förvarar och utfodrar, upplåter eller säljer djur behöver du tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen. Det gäller verksamheter som till exempel zoobutiker, hundpensionat och ridskola. Vi prövar om verksamheten kan få tillstånd enligt djurskyddslagen. För att få ett tillstånd ska du vara lämplig att arbeta med verksamheten och du ska ha bra utrymmen att bedriva verksamheten i.

Beskrivning av verksamhetsbeteckningar

Hållande av djur = att ha hand om egna eller andras djur utan ersättning.

Uppfödning = uppfödning av djur i större omfattning.

Försäljning = försäljning av djur från egen eller andras uppfödning i större omfattning.

Upplåtande av djur = verksamhet som innebär att, mot ersättning, låna ut djur.

Förvaring eller utfodring av djur = verksamhet som innebär att samtidigt och regelbundet antingen ta emot andras djur mot ersättning eller ta emot djur i syfte att förmedla dem.

När ska jag söka tillstånd?

Bedöms verksamheten vara yrkesmässig är verksamheten tillståndspliktig oavsett antal djur eller förvaringsutrymmen. På Skatteverkets webbplats finns mer information om vad som kan betraktas som yrkesmässigt.

För hund och katt krävs tillstånd vid:

 • Hållande av tio eller fler hundar/katter äldre än 12 månader.
 • Uppfödning av tre eller fler kullar per år.
 • Försäljning av hundar och katter från tre eller fler kullar per år av egen eller annans uppfödning.
 • Upplåtande av tre eller fler hundar/katter per år.
 • Förvaring eller utfodring av fyra eller fler hundar/katter.

För häst krävs tillstånd vid:

 • Hållande av tio eller fler hästar äldre än 24 månader.
 • Uppfödning/upplåtande av fyra eller fler hästar per år.
 • Försäljning av fyra eller fler hästar per år från egen eller annans uppfödning.
 • Förvaring eller utfodring av fyra eller fler hästar.

Det krävs alltid tillstånd när man föder upp pälsdjur.

För övriga sällskapsdjur krävs tillstånd vid:

 • Yrkesmässig hållning/uppfödning/försäljning.
 • Upplåtande/förvaring eller utfodring av sex eller fler kaniner eller illrar per år.
 • Upplåtande/förvaring eller utfodring av gnagare, fåglar, reptiler, groddjur eller fiskar under förutsättning att verksamheten omfattar sex eller fler förvaringsutrymmen såsom burar, akvarier, terrarier eller liknande per år.

Hur ansöker jag?

Ansökan kan ske helt elektroniskt via länsstyrelsens e-tjänst, klicka här för att komma direkt dit. Du kan även skriva ut blanketten som finns på Jordbruksverkets hemsida och skicka den till; Länsstyrelsen i Hallands län, Veterinärenheten, 301 86 Halmstad.

Ansökan är kostnadsfri. 

Tänk på följande när du ansöker

 • Se till att anmälan är fullständig när du skickar in den. Ansökan ska innehålla en enkel ritning över djurutrymmen med mått, skiss över bostad, boxar etcetera. Det ska också finnas med kopia på intyg av utbildningar, anställningar och så vidare inom verksamhetsområdet i de fall detta behövs.
 • Glöm inte att fylla i det antal djur som ansökan avser.
 • Är anläggningen ny? Då ska den helst vara färdigbyggd innan du skickar in ansökan men det är inte ett krav. Ring om du har frågor om detta.
 • Behövs förprövning av anläggningen? Mer information om förprövning hittar du här.

Om inte ansökan är fullständig begär Länsstyrelsen att den som ansöker ska komplettera med de handlingar som saknas. Detta kan medföra att handläggningstiden förlängs.

Vad händer när jag skickat in min ansökan?

Länsstyrelsen prövar om verksamheten kan få tillstånd enligt djurskyddslagen. I samband med prövningen görs alltid en kontroll av verksamheten och anläggningen. För att få ett tillstånd ska du vara lämplig att arbeta med verksamheten och du ska ha bra utrymmen att bedriva verksamheten i.

Ansökan om tillstånd kan inte bifallas förrän anläggningen är färdigbyggd, kontrollerad och godkänd samt ansökan i övrigt är fullständig.

Handläggningstider för §16-tillstånd

Handläggningstiderna beror till viss del på om ansökan är fullständig när den skickas in eller inte. Länsstyrelsen har som mål att 90 % av ansökningarna ska vara beslutade inom 60 dagar efter genomförd kontroll. Detta förutsätter att ansökan från början är fullständig och att inga större brister påträffats vid kontrollen.

 

Brottsligt att inte ha tillstånd

Det är ett brott mot djurskyddslagen att inte ha tillstånd för verksamhet som kräver att du har det. Den som driver en verksamhet utan tillstånd riskerar åtal och kan dömas till böter eller fängelse.

 

Övrigt

Även om du inte behöver tillstånd från Länsstyrelsen kan du behöva tillstånd från din kommun, om du vill ha till exempel orm eller höns i tätbebyggt område. Kontakta miljökontoret i din kommun för att få veta vad som gäller där du bor.

 Tillstånd för verksamhet

 Läs mer på Jordbruksverkets hemsida