Djur och natur

Kor på bete i Yttra Berg, Falkenberg

Länsstyrelsen arbetar för att länets värdefulla växter, djur och naturmiljöer ska bevaras. Det innebär bland annat att bilda och sköta naturreservat, att inventera arter och naturmiljöer samt att pröva tillstånd för verksamheter som kan påverka naturmiljön. Naturreservaten och nationalparkerna är tillgängliga för friluftsliv och naturupplevelser.

Länsstyrelsen har ansvar för djurskyddet i länet. Vi arbetar förebyggande för att djuren ska ha det bra. Vi kan besluta att omhänderta djur om de far illa eller förbjuda en person att ha djur eller ett visst djurslag.

Välbesökta sidor

Jakt och vilt >>

Naturreservat >>

Djurskydd >>

Naturen är till för alla!

Dela med dig av dina bästa bilder från naturreservaten genom att använda hashtagen #reservatihalland.

Gratis aktiviteter i naturreservaten

Aktivitet i Möllegård

 Restaureringsprojekt i reservat

Sandlife - restaurering av sandmarker 

Grace - restaurering av betesmarker på öar