Djur och natur

Morups tånge hästar

Vill du besöka ett naturreservat eller annat skyddat område så hittar du mer information här. Du kan också ta reda på mer om länsstyrelsens arbete med att inventera arter och naturmiljöer. Här kan du ansöka om tillstånd för verksamheter som påverkar naturen.

Du får också information om djurskyddet i länet. Om djur far illa kan du anmäla detta till länsstyrelsen. Länsstyrelsen arbetar förebyggande för att djuren ska ha det bra. Vi kan besluta att omhänderta djur om de far illa eller förbjuda en person att ha djur eller ett visst djurslag.

Vad vill du göra?

Besöka ett naturreservat

 

Veta mer om djurskydd

 

Veta mer om jakt och vilt

 

Söka tillstånd för fiske

 

Naturen är till för alla!

Dela med dig av dina bästa bilder från naturreservaten genom att använda hashtagen #reservatihalland.