Ansökan om skyddsobjekt

Ansökan om skyddsobjekt ger förstärkt skydd för byggnader med mera.

Ett beslut om skyddsobjekt enligt lag 2010:305 innebär att obehöriga inte har tillträde till skyddsobjektet.