Ansökan om kameraövervakning

All kameraövervakning av en plats dit allmänheten har tillträde är tillståndspliktig. En ansökan om kameraövervakning ska lämnas in till länsstyrelsen.

Kameraövervakning i banklokaler, postkontor, butiker, parkeringshus och tunnelbanevagnar/stationer undantas från kravet på tillstånd och är endast anmälningspliktig.