Anmälan om kameraövervakning

Kameraövervakning i banklokaler, postkontor, butiker, parkeringshus och tunnelbanevagnar/stationer undantas från kravet på tillstånd och är endast anmälningspliktig.