Gamla hamn

Bild: Flygbild över Gamla hamn
Naturreservatet Gamla hamn omfattar dels en mot nordväst utskjutande klippudde vid den södra änden av Lautervik, dels vattenområdet utanför udden.
   
Såväl på själva udden som ute i vattnet står ett flertal raukar, av vilka raukporten "Kaffepannan" (även kallad "Hunden") är den mest framträdande.
   
På klapperstensstranden innanför reservatet ligger ett 15-tal gravar som sannolikt är från vikingatid.
   
Strax sydost om gravfältet, innanför skogsbrynet, ligger resterna av en liten kyrka med omgivande kyrkogård. Den brukar kallas S:t Olofs kyrka, och sätts i samband med Olof den heliges besök på Gotland i början av 1000-talet.

Norr om S:t Olofs kyrka ligger en mindre vattensamling som under vikingatid och tidig medeltid utgjorde en hamn ("Gamla hamn"). Öppningen, som troligen vette mot norr, har dock sedan länge slutits till av landhöjning och kraftiga stormar.

 

Fakta om Gamla hamn

Bildat: 1930
Storlek: 1,3 hektar varav 1 hektar land och 0,3 hektar vatten
Skyddsform: Naturreservat
Läge: Drygt 4 km nordväst om Fårö k:a. Skyltad avfart från vägen mot Lauter.
Service: Informationsskylt

 Mer om området

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight